Sve vesti Tehnologija

ZAKERBERG PRETI da će povući Facebook i Instagram iz Evrope ali ko još uopšte koristi Facebook?

ZAKERBERG PRETI da će povući Facebook i Instagram iz Evrope ali ko još uopšte koristi Facebook?

Facebook kaže da će zaustavljanje transatlantskog prenosa podataka imati razoran uticaj na njegove mogućnosti ciljanog onlajn oglašavanja.

Meta, kompanija Marka Zakerberga, navodi u novom godišnjem podnesku američkoj Komisiji za hartije od vrednosti (SEC) da razmatra napuštanje evropskog tržišta, ako više ne bude mogla da razmenjuje podatke evropskih korisnika sa Sjedinjenim Američkim Državama, sve to zbog Šrems II presude.

Šrems II je ključna presuda Evropskog suda pravde, u kojoj je u julu 2020. godine “Štit privatnosti”, odnosno mehanizam prenosa ličnih podataka evropljana u Ameriku, proglašen nezakonitim. „Štit privatnosti“ je na snazi i u Srbiji.“Štit privatnosti” (engl. Privacy shield) je američki zakon koji je američkim vlastima dao pravo da prikupljaju lične podatke o subjektima u Evropskoj uniji, bez, kako novodi Sud, adekvatnih zaštitnih mera.

Dalje, u presudi se navodi da subjekti iz EU nisi imali efikasna sredstva da traže obeštećenje protiv vlade SAD.

Čitava ova “akcija” datira još od 2011. godine, kada je australijski advokat, aktivista i autor Maksimilijan Šrems pregledao 1.222 stranice informacija koje je Fejsbuk imao o njemu.

Otkrio je detalje za koje je verovao da je obrisao, kao i stvari za koje nije pristao da budu podeljene i uložio je žalbu irskom komesaru za zaštitu podataka. Fejsbuk spada pod irsku nadležnost, jer se tamo nalazi evropsko sedište kompanije (zbog poreskih razloga).

Kineska ljudska prava?! Olimpijski sportisti zatvoreni u karantinu

Danas i sa Evropskom opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) koja je na snazi, utvrđeno je da principi američkog “Štita privatnosti” nisu usaglašeni sa evropksim zakonima i shodno tome su nevažeći.

Presuda Šrems II utiče na svaku američku kompaniju, a ne samo na Fejsbuk. Uključuje Gugl, Microsoft i Amazon čije usluge u oblaku čine okosnicu većine interneta zapadnog sveta.

Prethodno su Gugl analitika i Gugl fontovi bili pred sudom gde je utvrđeno da je Gugl fontovi slao lične podatke kao što je IP adresa drugoj usluzi bez dozvole i bez jasnog i valjanog razloga za to.

Iako Šrems II poništava “Štit privatnosti”, zakonska zaštita koja je data standardnim ugovornim klauzulama i obavezujućim korporativnim pravilima i dalje je na snazi.

Ipak, Fejsbuk preti da će se jednostavno potpuno povući iz Evrope ako više ne bude u mogućnosti da deli podatke o evropskim korisnicima sa svojim američkim operacijama, aplikacijama i centrima podataka.

„Ako se ne usvoji novi transatlantski okvir za prenos podataka i ne budemo mogli da nastavimo da se oslanjamo na SCC-ove ili da se oslanjamo na druge alternativne načine prenosa podataka iz Evrope u Sjedinjene Države, verovatno nećemo moći da ponudimo niz naših najznačajnijih proizvoda i usluga, uključujući Fejsbuk i Instagram, u Evropi, što bi materijalno i negativno uticalo na naše poslovanje, finansijsko stanje i rezultate poslovanja“, piše u podnesku u drugom paragrafu na devetoj strani.

Dok Evropski sud pravde navodi da su lični podaci manje zaštićeni u SAD nego u Evropi, Fejsbuk kaže da će zaustavljanje transatlantskog prenosa podataka imati razoran uticaj na njegove mogućnosti ciljanog onlajn oglašavanja.

Treba naglasti da je primetan sve veći broj onih koji odlaze sa Soroševog i Zakerbergovog facebook-a te da neće biti neka velika šteta ukoliko “velike gazda” odluče da izađu jer stvarno, ko još koristi Facebook?

NultaTačka/Mediji