Sve vesti Svet

ZAŠTO SE O OVOME ĆUTI?! NOVA STUDIJA OTKRIVA DA mRNA VAKCINE MOGU PROUZROKOVATI “TRAGIČNE, PA ČAK I KATASTROFALNE” NUSPOJAVE

Pisao Elena Vuk

Recenzirana američka studija otkrila je da eksperimentalna vakcina protiv COVID-a koja se uvodi širom sveta predstavlja više ozbiljnih rizika od neželjenih nuspojava.

Studija iz maja 2021. pod nazivom „Gore od bolesti? Pregled nekih mogućih nenamernih posledica mRNA vakcina protiv COVID-19 ”(Worse than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19”) , objavljenog u Međunarodnom časopisu za teoriju, praksu i istraživanje vakcina, sprovela je viša naučnica dr. Stephanie Seneff iz Laboratorije za računarstvo i veštačku inteligenciju MIT-a i Naturopatski onkolog specijalista dr. Greg Nigh.

Studija detaljno analizira moguće načine na koje bi eksperimentalne vakcine protiv mRNA iz Pfizer-a i Modern-e mogle prouzrokovati ozbiljne štetne učinke kod vakcinisanih osoba.

Obe se isporučuju injekcijom u mišić, a obe zahtijevaju skladištenje u dubokom zamrzavanju kako se RNA ne bi raspala“, izjavile su Seneff i Nigh.

To je zato što se, za razliku od dvolančane DNK koja je vrlo stabilna, jednolančani RNK proizvodi mogu oštetiti ili učiniti nemoćnim na visokim temperaturama i moraju se držati izuzetno hladni kako bi se zadržala njihova potencijalno delovanje.”

NEKOME ZLOČINAC, ZA MNOGE HEROJ! MEDICINSKA SESTRA IZ NEMAČKE DAVALA PACIJENTIMA FIZIOLOŠKI RASTVOR UMESTO VAKCINA PROTIV COVID-a 19

Ovaj oblik mRNA isporučene u vakcini nikada se ne vide u prirodi, pa zato ima potencijal za nepoznate posledice … manipulacija životnim kodom mogla bi dovesti do potpuno neočekivanih negativnih učinaka, potencijalno dugoročnih ili čak trajnih.”

Studija je objasnila kako jednu značajnu nuspojavu vakcine, zvanu pojačavanje zavisnu o antitelima (ADE), izazivaju proteini koji se proizvode u ljudskom telu injekcijom mRNA.

mRNA vakcina na kraju isporučuje visoko antigenski spike protein ćelijama koje predstavljaju antigen. Kao takva, monoklonal antitiela protiv spike proteina su očekivani ishod trenutno primenjenih mRNA vakcina ”, napisale su Seneff i Nigh.

Otkriveno je da monoklonal antitela na proteine humanih proteina proizvode visok nivo unakrsnih reaktivnih antitela protiv endogenih humanih proteina. Sa obzirom da su ovde samo delomično pregledani dokazi, postoji dovoljan razlog za sumnju da će antitela na spike protein pridoneti ADE izazvanom prethodnom infekcijom SARS-CoV-2 ili vakcinacijom, što se može manifestovati kao akutno ili hronično autoimuno i upalno stanje. ”

Studija je takođe pronašla dokaze o izbacivanju vakcina, prionskim i neurodegenerativnim bolestima te varijantama koronavirusa uzrokovanim vakcinacijom manjine javnosti.

Studija je zaključila sugerišući da javne zdravstvene ustanove primenjuju oprezniji pristup u uvođenju novih eksperimentalnih tehnologija u javnost, umesto da žure da ih sve vakcinišu kad dugoročni podaci još nisu prikupljeni.

Javna politika u vezi sa masovnom vakcinacijom polazi od pretpostavke da je mera rizika i koristi za nove vakcine mRNA dovoljna. Sa obzirom na to da je masovna kampanja vakcinacije u toku kao odgovor na proglašenu međunarodnu hitnost zbog COVID-19, požurili smo sa eksperimentalnim vakcinama u celom svetu ”, napisali su Seneff i Nigh.

U najmanju ruku, trebali bismo iskoristiti podatke koji su dostupni iz ovih eksperimenata kako bismo saznali više o ovoj novoj i prethodno neproverenoj tehnologiji. I u budućnosti apelujemo na vlade da sa više opreza nastave sa novim biotehnologijama. ”

Link ka ovoj studiji: https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/51

 

Nulta Taćka/InfoWars