Srbija Sve vesti

LEKARI I RODITELJI ZA NAUKU I ETIKU: ZAGORKA DOLOVAC DA POKRENE KRIVIČNU ODGOVORNOST SVIH ODGOVORNIH KOJI RUKOVODE KOVID KRIZOM

Lekari i roditelji za nauku i etiku još jednom su pokrenuli pravnu inicijativu protiv neustavnih odluka i odredaba koje za cilj imaju još veću diskriminaciju društva na osnovu ,,zaštite javnog zdravlja”.

Ovog puta, stručnjaci i građani rešili su da se obrate Republičkom javnom tužiocu, Zagorki Dolovac kako bi se pokrenuo niz krivičnih odgovornosti onih koji su odgovorni za današnje stanje u državi i koji planiraju da to stanje pogoršaju, novim, restriktivnijim merama.

Prenosimo u celosti, pismo Lekara i rodtelji za nauku i etiku:

OVO PRAVNO OBAVEŠTENjE IMA SVOJSTVO DA SE KORISTI NA SUDU DA STE BILI INFORMISANI DA U SKLADU SA VAŠIM NADLEŽNOSTIMA IZVRŠITE POKRETANjE KRIVIČNE ODGOVNORNOSTI SVIH NOSIOCA DRŽAVNIH I JAVNIH FUNKCIJA U VLADI R.SRBIJE U VEZI SA POSTUPCIMA, ODLUKAMA I PROPUSTIMA RUKOVOĐENjA KOVID KRIZOM

UG „Lekari i roditelji za nauku i etiku“ (LRNE) traži od Republičkog javnog tužioca, Zagorke Dolovac, da HITNO pokrene krivičan postupak protiv predsednice Vlade R. Srbije, Ane Brnabić, ministra zdravlja Lončara, svih aktuelnih članova Kriznog štaba, poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković i svih njihovih saučesnika radi sledećih krivičnih dela kojima ruše Ustav, rade suprotno podnetoj zakletvi koju su dali kada su postavljeni i izbrani na javne funkcije, koji sa najviših državnih funkcija podstrekuju diskriminaciju svojim neutemeljenim na nauci i etici odlukama i izjavama, rade na narušavanju nacionalne i demografske bezbednosti i javnog zdravlja.

Tražimo da sve nadležne institucije HITNO pokrenu postupak za sve gore navedene, radi utvrđivanja i nakon toga procesuiranja radi počinjenih sledećih KRIVIČNA DELA :

1. Suspenzije Ustava R.Srbije koji se odnosi na zajamčena prava i slobode, pravo na slobodu izbora, pravo na lični i telesni integritet, pravo na rad donoseći odluke kojima se ne sprečava Kovid epidemija
2. Kršenja člana 6. Ustava koja se odnosi na zabranu sukoba interesa , zbog učešća članova Kriznog štaba na projektima farmakoindustrije koja proizvodi vakcine i ostala sredstva
3. Kršenja člana 46. Ustava o slobodi mišljenja i izražavanja,
4. Kršenja člana 51. Ustava koji se odnosi Pravo na obaveštenost, tj. pravo na potpunu, istinitu i blagovremenu informaciju koju građani Srbije nisu dobili u vezi Kovid krize.
5. Kršenja Krivičnog zakona u poglavlju 13. koje se odnosi na Krivična dela protiv života i tela,
6. Kršenja Krivičnog zakona poglavlja 14. koja se odnose na krivična dela Protiv sloboda i prava čoveka i građanina

NAJNOVIJI INTERVJU IZ BUNKERA! MARIO ZNA i MIROSLAV PAROVIĆ O ONOME O ČEMU MALO KO SME DA PRIČA!

7. Kršenja Krivičnog zakona poglavlja 16. koje se odnosi na krivična dela Protiv prava po osnovu rada
8. Kršenja Krivičnog zakona poglavlja 23. koje se odnosi na Krivična dela protiv zdravlja ljudi
9. Kršenja Krivičnog zakona, poglavlje 28. koje se odnosi na Krivična dela protiv Ustavnog uređenja i bezbednosti R. Srbije
10. Kršenja Krivičnog zakona, iz poglavlja 31. koje se odnosi na Krivična dela protiv javnog reda i mira, po članu 343. za izazivanje panike i nereda
11. Kršenja Krivičnog zakona, poglavlje 33. koje se odnosi na Krivična dela protiv službene dužnosti u članovima 359.zloupotreba službenog položaja, 361, Nesavestan rad u službi, 362a Nenamensko trošnje budžetskih sredstava, 367. primanje mita,
12. Kršenja Krivičnog zakona, poglavlje 34. koje se odnosi na Krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom
13. Kršenja Krivičnog zakona člana 391 za Terorizam prema građanima Srbije zbog napada na život, telo i slobodu uredbama i odlukama koje su doneli u vezi sa Kovid krizom.
14. Kršenja Zakona o zabrani diskriminacije član 2, 4,5 , 16 ,27

U ime građana Srbije koji su izašli na ulice u 46 gradova Srbije da brane Ustavni poredak, zajamčena ljudska prava i slobode

UG „Lekari i roditelji za nauku i etiku“ (LRNE)

U Beogradu, 26.10. 2021.godine

NultaTačka

O uredniku

Milica Đorović