Sve vesti Svet

MEKSIČKA STUDIJA: MEDICINSKI KOMPLET SA IVERMEKTINOM SMANJUJE SMRTNE SLUČAJEVE

MEKSIČKA STUDIJA: MEDICINSKI KOMPLET SA IVERMEKTINOM SMANJUJE SMRTNE SLUČAJEVE
Pisao Elena Vuk

Korišćenjem kompleta s ivermektinom, azitromicinom, acetaminofenom i aspirinom pomoglo u smanjenju smrtnosti za 65%! Najnovija studija iz Meksika, “Multimodalna strategija za smanjenje rizika od hospitalizacije/smrti kod ambulantnih pacijenata s COVID-19“(A Multimodal Strategy to Reduce the Risk of Hospitalization/death in Ambulatory Patients with COVID-19), objašnjava da:

Širom sveta implementirane su različite intervencije za kućno praćenje pacijenata sa blagim COVID-19 kako bi se smanjio teret zdravstvenih sistema i garantovala kvalitetna nege. Telefonski kompleti za praćenje i tretman nisu evaluirani u kontekstu nacionalnog programa primarne zaštite.

U ovim modulima, pacijentima koji su klasifikovani kao da imaju blagi COVID-19 bez ikakvih dokaza respiratorne insuficijencije, nudi se komplet za lečenje koji je, osim brošure s informacijama i pulsnog oksimetra, uključivao i lekove kao što su azitromicin, ivermecin, acetaminofen i aspirin.

Druga intervencija je bila svakodnevna provera ovih pacijenata telefonskim pozivima.

Ivermektin je široko dostupan u Meksiku. Takođe je jeftin.

Mortalitet u Meksiku u poređenju sa SAD, Kanadom ili UK:

Napominjemo da je od sve gore navedene četiri zemlje Meksiko najmanje vakcinisan. Uz to, Meksiko je koristio mnoge druge vakcine, a ne samo mRNA.

Metode

Urađena je komparativna analiza u dve grupe koristeći podatke iz medicinskih informacionih sistema Meksičkog instituta za socijalno osiguranje. Uključeno je  ukupno 28.048 laboratorijski potvrđenih pacijenata sa SARS-CoV-2: 7.898 (28,2%) je dobilo medicinski pribor, a 20.150 (71,8%) nije. Izračunate su stope incidencije hospitalizacije i smrti zajedno. Da bi identifikovali značajne veze između hospitalizacije ili smrti i medicinskih kompleta za lečenje, izračunali su meru rizika koristeći multivarijantni logistički model.

Rezultati

Incidencija hospitalizacije bila je 6,14% kod pacijenata koji su primili komplet i 11,71% kod onih koji nisu. Muški pol, starost i anamneza gojaznosti, hipertenzije, dijabetesa, imunosupresije ili bolesti bubrega bili su povezani sa povećanim rizikom od hospitalizacije ili smrti. Stope rizika su smanjene kod pacijenata koji su primili medicinski pribor ili telefonski nadzor. U multivarijantnom modelu, primanje medicinskog pribora bilo je povezano s manjim rizikom od hospitalizacije ili smrti od COVID-19: prilagođena mera rizika 0,35 (95% interval pouzdanosti 0,30–0,40).

Zaključak

Upotreba multimodalne strategije može smanjiti rizik od hospitalizacije i smrti kod odraslih ambulantnih pacijenata s blagim COVID-19.

Materijali i metode korištene u Meksičkoj studiji

Studija populacije i opis strategije primarne zdravstvene zaštite

Odrasli pacijenti (18 godina i stariji) koji su se prijavili MARSS-u sa simptomima i znakovima koji ukazuju na COVID-19 klinički su procenjeni i uzet je bris nazofaringealnog briseva da bi se potvrdila infekcija SARS-Cov-2 bilo testom lančane reakcije polimeraze (PCR) ili testom brzi antigen test. Pacijenti s pozitivnim testom i klasifikovani kao da imaju umerenu ili tešku bolest upućeni su u jednu od bolnica našeg sistema pretvorenih u COVID-19, dok su oni sa blagom bolešću (zasićenost O2 >93%, bez dokaza respiratorne insuficijencije ili hemodinamskog kompromisa) poslani kući i upućeni da se izoluju od ostatka porodice i da identifikuju i prijave rane znake pogoršanja. Od oktobra 2020. godine, porodični lekar će svakodnevno kontaktirati svakog pacijenta s potvrđenim COVID-19 tokom 10 dana. Od decembra 2020., pacijentima s dijagnozom blagog oblika COVID-19 ponuđen je komplet za lečenje koji se sastoji od informativne brošure, maski za lice, pulsnog oksimetra, trodnevnog kursa azitromicina (500 mg prvog dana, 250 mg drugog dana i 3), dvodnevni kurs ivermektina od 6 mg dnevno i nekoliko tableta acetaminofena i aspirina.

Slika jednog medicinskog paketa

Dijagram toka koji prikazuje broj pacijenata koji su dobili komplet za lečenje i onih koji nisu, kao i onih sa i bez kompleta za lečenje koji su popraćeni telefonskim pozivom.

 

Nulta Tačka/InternetMediji