Sve vesti Svet

MONTANA ZABRANJUJE OBAVEZNU VAKCINACIJU ZA ZAPOSLENE

EVROPSKA AGENCIJA ZA LEKOVE PRIZNALA MOGUĆU POVEZANOST VAKCINA SA UPALOM SRCA

Činjenice:
• Novi zakon usvojen u Montani sprečava poslodavce, uključujući bolnice, da otpuštaju zaposlene na osnovu statusa vakcinacije.
• Novi zakon onemogućava bilo koje preduzeće koje pruža robu i usluge da diskriminiše kupce na osnovu statusa vakcinacije.
• Neki zdravstveni radnici smatraju da se time stvara nesigurno bolničko okruženje.
Osvrt na:
• Da li je COVID dovoljno velika pretnja da su vakcine apsolutno potrebne?
• Da li treba uputiti iste smernice onima koji su mladi i zdravi kao i onima koji su u većoj opasnosti?

Država Montana donela je zakon koji zabranjuje poslodavcima da zahtevaju vakcinaciju da bi se zaposleni vratili na radna mesta. Zakon takođe sprečava bilo koje preduzeće da uskraćuje usluge na osnovu statusa vakcinacije ili posedovanja Covid pasoša.

SOROŠ I NJEGOVE PUDLICE ODLUČUJU O VAKCINACIJI DECE U SRBIJI

Prema zakonu, to je nezakonita diskriminatorna praksa za:

• Fizičko lice ili vladino telo da odbije, uskrati bilo kojoj lokalnoj ili državnoj službi, robi, objektima, privilegijama, licenciranju, obrazovnim mogućnostima, pristupu zdravstvenoj zaštiti ili mogućnostima zaposlenja na osnovu vakcinalnog statusa osobe ili da li osoba ima Covid pasoš
• Poslodavac da odbije zaposlenje nekoj osobi, da joj zabrani zaposlenje ili da diskriminiše osobu u nadoknadi za rad ili u uslovima, ili privilegijama zaposlenja na osnovu vakcinalnog statusa osobe ili da li osoba ima Covid pasoš
• Javni smeštaj radi isključivanja, ograničavanja, odvajanja, odbijanja služenja ili na drugi način diskriminacije osobe na osnovu njenog vakcinalnog statusa ili toga da li osoba ima Covid pasoš.

Novi zakon ohrabruje poslodavce da preporuče vakcinu i dolazi u svetlu činjenice da su mnoge velike kompanije širom SAD najavile da će vakcine protiv COVID-19 biti potrebne da bi se njihovi zaposleni vratili na svoja radna mesta, a ne da rade online, poput Facebook-a i Google-a, na primer.

Bolnice u Montani donedavno su zahtevale od svojih zaposlenih da dobiju većinu vakcina odobrenih od strane Centra za kontrolu bolesti, uključujući sezonsku vakcinu protiv gripa, pružajući zaposlenima mogućnost da odbiju vakcinu iz medicinskih ili verskih razloga. Došlo je do određenog otpora u pogledu ovog novog zakona.

Na primer, Udruženje bolnica u Montani usprotivilo se zakonu pre nego što je stupio na snagu, upozoravajući da će državi otežati podmirivanje potreba za medicinskim uslugama na osnovu činjenice da bi to moglo odvratiti zdravstvene radnike od rada u bolnicama jer nije učinjeno da osećaju bezbedno okruženje.

To nas drži kao anomaliju u odnosu na ostatak nacije. Moramo se osloniti na regrutovanje izvan države. Ostatak nacije gleda u nas i kaže: “Ne znam da li želim da radim u Montani, zbog njihovog pristupa bezbednosti pacijenata i zaposlenih u vezi sa vakcinisanjem.” -Rich Rasmussen, predsednik Udruženja bolnica u Montani. AP News.

S obzirom na to, postoji mnoštvo naučnika i lekara koji se ne slažu sa idejom da vakcina bude obavezna za zaposlene i potrebna za putovanja. Mnogi su tvrdili da ove mere jednostavno obeshrabruju ljude da se vakcinišu, a obavezna vakcinacija potpuno ignoriše nauku koja je prezentovana u vezi sa zaštitom od COVID-a putem prirodne infekcije.

Sumnjivo je to što su lekari i naučnici koji dele ova uverenja bili veoma cenzurisani i uglavnom nepriznati.

Nedavni članak koji je novinarka Laurie Clarke objavila u British Medical Journal-u naglasio je činjenicu da je Facebook već uklonio najmanje 16 miliona članaka sa svoje platforme i dodao upozorenja za približno 167 miliona drugih. YouTube je uklonio skoro milion video zapisa koji se, prema njima, odnose na „opasne ili obmanjujuće medicinske podatke o virusu COVID-19“. Ona objašnjava koliko je naučnika i lekara uhvaćeno u ovu mrežu.

“Želeo sam da vam ostavim odlomak iz nedavnog članka koji je objavio u Puls-u naš advokat David Helfrich. On pruža više u smislu obaveznih zahteva za vakcinaciju”. – Arjun Walia

„Pre nego što se bilo koji sistem vakcinalnog pasoša može ravnomerno uvesti, mora se rešiti problem univerzalnog pristupa. Čak i u zemljama sa visokim prihodima u kojima je prekomerna količina resursa uložena u napore nabavke vakcine i da se obezbedi širok pristup, alarmantne razlike u pristupu zdravstvu zasnovane na rasi nastavljaju da postoje. U Sjedinjenim Američkim Državama, zajednica ljudi sa tamnijom bojom kože i dalje ima niže stope vakcinacije protiv SARS-CoV-2 u poređenju sa ukupnom populacijom, a njihovo istorijsko (i često osnovano) nepoverenje u profitni zdravstveni sistem ne bi trebalo da ih sprečava da uživaju u osnovnim pravima, pristupanju mogućnostima i uključivanju u preko potrebne društvene aktivnosti nakon više od godinu dana izolacije i zatvaranja koja su uticala na naše kolektivno fizičko/mentalno zdravlje i blagostanje.

Osim toga, vakcinalni pasoši predstavljaju značajnu zabrinutost za privatnost i izazivaju bezbroj složenih problema i moralnih zagonetki koje se odnose na građanske slobode, nadzor i mobilnost koje nije lako rešiti. Od pokušaja Verizon-a da primeni termalne kamere za otkrivanje ko ima temperaturu na fudbalskim stadionima do njujorške IBM-ove aplikacije „Excelsior Pass“ koja koristi tehnologiju blokčejna kako bi dokazala da ste vakcinisani, tehnološke kompanije pokušavaju da iskoriste inovativne načine da zavire u naše privatne živote dok podrivaju naše građanske slobode. Bez snažne posvećenosti pravnoj zaštiti privatnosti, podaci koje će velike tehnološke kompanije prikupljati svaki put kada se podele akreditivi našeg vakcinalnog pasoša neizbežno će se prodati u komercijalne svrhe, pa čak i podeliti sa policijom, što bi dovelo do daljeg opterećenja policizovane zajednice. Izgledi da će se na ovaj način ljudi pratiti neće samo dodatno izolovati zajednice koje bi trebalo ohrabriti da pristupe javnim dobrima i prostorima, već bi verovatno mogle i dodatno narušiti poverenje javnosti u primanje vakcine za početak.”

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

NultaTačka/ThePulse