Sve vesti Svet

Nova tehnologija zvona na vratima može uskratiti pristup osobama pozitivnim na Covid

Nova tehnologija zvona na vratima može uskratiti pristup osobama pozitivnim na Covid

Pronalazak koji tek treba da bude patentiran, njegov autor plasira na tržište kao „prvo zvono na vratima Covid-19 na svetu“ – multibiometrijski uređaj pod nazivom Pulse Secure Doorbell, čija je intelektualna svojina (IP) ponuđena na prodaju ili licenciranje sa cenom većom od milion dolara.

Ovo zvono na vratima je ideja Rosa Markbrejtera, koji izgleda da stoji iza Pulse Security Systems. Sadržajno oskudna veb stranica projekta navodi da je ono što uređaj čini „jedinstvenim“ to što je opremljen ne samo kamerom već i infracrvenim (IR) „snopom“ (termometrom) koji meri temperaturu osobe, kao i skener otiska prsta koji uzima puls i počinje biometrijsko skeniranje da bi potvrdio identitet.

Kamera se koristi za prepoznavanje lica, a ono što sve više zvuči kao potpuna „biometrijska laboratorija“, a ne bilo koje „zvono na vratima“ za koje trenutno znate, takođe uključuje mikrofon za prepoznavanje glasa.

Ako se provere završe u skladu sa svim zahtevima onih koji koriste sistem, upaliće se zelena svetla, svi elementi će se upaliti, a vrata se otvaraju. Ako ne, pristup je odbijen.

Transuhmanizam je Nova Religija postmodernog vremena

„Postoji zvučnik i dugme 911. Osoba će vas kontaktirati ako bude potrebno“, navodi se na sajtu.

S obzirom na to da se čini da je svet na začelju ograničenja vezanih za Covid, uključujući različite oblike nadzora koji su uvedeni sa pandemijom, može se činiti da je ova vrsta tehnologije loše tempirana; međutim, opšti trend ka sve prisutnijem i detaljnijem nadzoru zasnovanom na biometriji ukazivao bi na to da bi ovaj proizvod mogao naći svoje tržište izvan Covid-a.

Zaista, prema autoru – iako Pulse Security Systems naziva Pulse Secure Doorbell „prvo zvono na vratima Covid-19“ – ono proverava ne samo zdravlje već i identitet – „i više“. I kao takav može se instalirati u domovima, školama, radnim mestima, bolnicama, staračkim domovima i zatvorima.

Na sajtu se objašnjava da se može integrisati u postojeće bezbednosne sisteme i potom, na primer, koristiti za praćenje pohađanja škole i rada.

Prijava za patent (tj. ona koju će ispitati ispitivač patenta) je podneta za Pulse Secure Doorbell, navodi sajt.

Nulta Tačka/ReclaimTheNet