Sve vesti Svet

Nove smernice SZO-a: Pol nije ograničen na to da budete muško ili žensko

Nove smernice SZO-a: Pol nije ograničen na to da budete muško ili žensko

Pol „nije ograničen“ na to da budete muško ili žensko, kaže SZO u najnovijim smernicama.

Svetska zdravstvena organizacija, međunarodna institucija koja se bavi svim pitanjima zdravlja, rekla je da „ide dalje od” upotrebe binarnih termina da bi „prepoznala rodnu i seksualnu raznolikost”.

Stručnjaci su taj potez nazvali „odbacivanjem osnovne biologije“ i mogao bi dovesti do toga da medicinski saveti budu deseksualizovani i prekomplikovani. Promena će se odnositi na rodne smernice koje su prvobitno objavljene 2011. godine i koriste ih službenici javnog zdravlja.

Nije jasno šta će tačno reći novi savet SZO, ali je agencija objasnila svoje obrazloženje za promenu na svojoj veb stranici.

SZO je saopštila da će njene smernice ići „izvan nebinarnih pristupa rodu i zdravlju kako bi se prepoznala rodna i seksualna raznolikost ili koncept da rodni identitet postoji u kontinuumu i da pol nije ograničen samo na muško ili žensko“.

Globalno zdravstveno telo rizikuje da uđe u širi spor oko rodno neutralnih zdravstvenih saveta.

Profesorka Dženi Gembl, sa Univerziteta Koventri, opisala je promenu SZO kao „problematičnu”.

To je odbacivanje osnovne biologije – i greška – rekla je ona.

Nove SZO smernice: Pol nije ograničen na žensko i muško

Biologija je ključna odrednica zdravlja i bolesti.

Nejasan odnos prema osnovnoj biologiji otvara vrata nizu problema, uključujući veoma lošu zdravstvenu komunikaciju, ali i iskrivljene podatke.

Dr Karlin Grible sa Univerziteta Zapadni Sidnej, rekla je medije da je najava SZO nenaučna.

Zabrinjavajuća je formulacija da postoji više od muškog i ženskog pola – rekla je ona.

Na veb stranici se navodi da se priručnik ažurira „u svetlu novih naučnih dokaza i konceptualnog napretka o rodu, zdravlju i razvoju.

Međutim, ne postoje novi naučni dokazi koji sugerišu da postoji više od dva pola.

Pre toga, ideja da postoji više od dva pola je postmoderno, nenaučno shvatanje koje ne bi trebalo da podržava SZO.

Pol osobe je određen njenim biološkim osobinama.

Pol predstavlja kako se neko oseća u vezi sa svojim identitetom, što znači da može doći do neslaganja sa polom osobe, kao što se dešava u slučajevima rodne disforije.

Otkriveno je da je Britanska zdravstvena služba uklonila termine „žena“ i „žene“ sa svojih stranica o raku materice, raku jajnika i menopauzi, kao i da je termin „dojenje“ zamenila sa „dojenje grudima“ u savetima za trans roditelje.

Postojala je i zabrinutost zbog toga što žene gube pristup jednopolnim prostorima kao što su kupatila i bolnička odeljenja kao rezultat zamagljivanja definicije žene.

Međutim, dr Gribl je rekla da SZO možda ažurira svoje smernice kako bi bile inkluzivnije za interpolne osobe, koje su rođene sa biološkim karakteristikama dva pola.

Ali takođe je dodala da bi ovo moglo biti „netačno i stigmatizirajuće“.

Ona je takođe zabrinuta zbog fokusa tela na rodni identitet, a ne na nejednakost u zdravlju koju žene i devojke trpe širom sveta.

Ako se to dogodi, to će skoro sigurno razvodniti fokus na ozbiljnom zdravstvenom nedostatku sa kojim se žene i devojke suočavaju u mnogim zemljama jer su žene, što može biti samo loša stvar – rekla je ona.

Mnogi od nas koji radimo na međunarodnom planu zdravlja majki i dece veoma su zabrinuti zbog guranja ka deseksualnom jeziku koji se prelio na organizacije UN kao što su SZO i Međunarodni dečji fond za vanredne situacije Ujedinjenih nacija.

Smernice SZO su za menadžere javnog zdravlja, a u Britaniji ovi stručnjaci uglavnom rade u lokalnoj upravi, ali neki su zaposleni i u NHS-u i vladi.

Oni mogu da preuzmu širok spektar odgovornosti, kao što je planiranje u vanrednim situacijama za događaje poput toplotnih talasa ili pandemije, ili slanje poruka u javnom zdravlju kao što su kampanje za prestanak pušenja.

Pregled smernica SZO je trenutno u fazi prikupljanja povratnih informacija, a konačna verzija bi trebalo da bude objavljena negde sledećeg meseca.

Nulta Tačka/Mediji