Sve vesti Svet

OPASNO igranje sa prirodom! Kineski naučnici ugradili matericu kod pacova mužjaka kako bi rađali

OPASNO igranje sa prirodom! Kineski naučnici ugradili matericu kod pacova mužjaka kako bi rađali

Kineski naučnici uspešno su primorali mužjake pacova na porod, u košmarnom eksperimentu koji bi unazad samo nekoliko godina bio smatran zastrašujućim.

U novoj studiji Mornaričkog Univerziteta u Šangaju, istraživači su stravično detaljno objasnili kako su kastrirali mužjaka pacova, povezali ga sa ženkom pacova, a zatim su mu transplantirali matericu kojom su kasnije carskim rezom isporučili bebu pacova.

”Ovde smo istražili pitanje da li se muška trudnoća sa živorođenim porodima može postići ako su šprekulativni problemi rešeni postojećim metodama”, navodi se u uvodu studije. Stopa uspeha modeliranja bila je samo 3,68%, ali 10 mladunaca je i dalje moglo biti rođeno od mužjaka i razvijeno u potpunosti”, uzbuđeno su izvestili istraživači u studiji objavljenoj na bioRxiv.org.

”Po prvi put smo konstruisali model muške trudnoće na sisarima. Naše istraživanje otkriva mogućnost normalnog razvoja embriona kod mužjaka sisara i moglo bi imati dubok uticaj na istraživanje reproduktivne biologije”.

Eksperiment koji prevazilazi sve granice, koji je izveden u ime nauke, navodno unapređuje rad urađen u prethodnoj studiji na Medicinskom fakultetu NYU, gde su istraživači istražili mogućnost transplantacije materice kod ”žena koje su genetski XY”, drugim rečima, muškarci.

U toj objavljenoj studiji, istraživači su tvrdili da je za transrodne osobe važno da imaju ”jednak pristup transplantaciji materice”.

Iz perspektive pravde, moralni je imperativ da se osigura jednak pristup – UTx – transplantacija materice. U ovom slučaju, argumenti protiv pružanja UTx transrodnim ženama iz razloga koji nisu povezani sa sigurnošću i efikasnošću treba pažljivo proceniti kako bi se rešila potencijalna diskriminacija transrodnih žena kao društvene grupe.

Ostaje da se vidi kakav ”duboki uticaj” ima studija na trudnim mužjacima pacova, ali ako su trenutni hirurški postupci za prenošenje transrodnih osoba bilo koji pokazatelj ”zbunjeni rodom” članovi društva čekaju loše vreme.