Stav Svet

Razoružavanje Amerikanaca se nastavlja- Srbija druga na svetu po posedovanju oružja- Da li i nas čekaju ovakvi zakoni?

Razoružavanje Amerikanaca se nastavlja- Srbija druga na svetu po posedovanju oružja- Da li i nas čekaju ovakvi zakoni?

Predpostavka nevinosti predstavlja osnovno pravno pravilo koje omogućava fer suđnje svakom pojedincu, pa i slobodno kretanje. Svako je nevin, dok se ne dokaže suprotno. Ovo je jedan od najosnovnijih uslova kako u Američkom tako i u zakonima mnogih drugih država.

Ipak, dokument koji je procureo kao “mesečni bilten pravnog biroa”, navodi sasvim suprotna pravila kako bi trebalo da se tumači zakon o nošenju vatrenog oružja.

U dokumentu se navodi da policajac treba da predpostavi da Vi nosite oružje ilegalno tj. da za to ne posedujete dozvolu sve dok ne dokažete suprotno.

U praksi bi to značilo da kada bi vas policijske snage “uhvatile” da kod sebe imate oružje, morali bi ste dokazivati da ste legalni vlasnik vatreno oružja. Postoji niz situacija u kojima ovo može biti opasno za običnog građanina i njegove slobode.

Jedan od takvih su protesti gde građani žele iskazati nezadovoljstvo. Ukoliko neki od pojedinaca sa sobom ima vatreno oružje radi samoodbrane, te ga čak i ne koristi, može biti automatski priveden kako bi se utvrdilo da li poseduje dozvolu za nošenje oružja.

Pokušali su OVO da sakriju od VAS- Tehnokrate VS Tehnokrate sa AliEkspresa

Ovo u praksi znači da bi se veoma jednostavno mogao ugasiti protest jednim jedinim pravilnikom i onemogućiti ljudima da protestuju.

Ovakav se zakon dovodi u SAD-u, u kojoj su građani legalno najnaoružaniji stanovnici u svetu.

Naravno, ovo se dešava u Americi. Ipak, kao što znamo, trendovi u Americi veoma lako se slivaju na svet te mogu zakucati na vrata svačije države i svačijeg doma, pa i Srbije.

Inače, Srbija je po broju stanovnika i broja onih koji poseduju oružje druga u svetu, odmah nakon Sjedinjenih Američkih Država. Zvuči li Vam dakle realno da se pre ili kasnije, na ovaj ili onaj način kroz mala vrata ovakvo pravilo provuče i kroz Srpske zakone?

Posedovanje oružja u Srbiji

Kod nas je dobijanje dozvole za posedovanje oružja zahteva više stepena kontrole nego u SAD-u, ali je moguće. Lice koje želi posedovati oružje mora navesti razlog zbog kojeg mu je oružje potrebno poput lične zažtite, zaštite vredne imovine ili putovanja tokom noći, što je generalno rizičnije, ako se bavite taksiranjem na primer.

Lice koje želi posedovati oružje u Srbiji mora dokazati da ono neće biti opasno po njega i okolinu, to jest dokaže da je zdravo. Lice se podvrgava pregledima kod psihijatra, psihologa i ofralmologa. Ukoliko se proceni da je lice sposobno za posedovanje oružja dobiće biometrijski dokument sličan vozačkoj dozvoli ili ličnoj karti.

Problem je taj kako navode pojedinci da je policiji data mogućnost da na osnovu lične procene odobre ili odbiju zahtev lica za posedovanje vatrenog oružja, što može dovesti do većeg broja ljudi koji nelegalno poseduju oružje.

Možda bi nelegalno posedovanje oružja moglo da se iskoristi kao osnovni razlog razoružavanja stanovništva u budućnosti ne obazirući se da su možda otežane državne regulative dovele do toga da osobe koje su fizički i mentalno spremne da poseduju oružje budu odbijene.

Uticaj COVID-19 na posedovanje oružja

Tokom 2020, kada je prvi put uveden Lockdown kao odgovor na pandemiju COVID-19, došlo je do anti-lockdown protesta u kojem su ljudi protestujući blokirali i zatvorili sve od državnih institucija, restorane podzemne železnice sa sopstvenim jurišnim naoružanjem.

Ovi protesti su organizovani zbog slobode govora i prava na posedovanje oružja. Protestanti s se zalagali za potpuno ukidanje lockdown-a te ponovnog pokretanja ekonomij.

Protestanti su videli COVID-19 kao kršenje njihovih građanskih sloboda. Kao odgovor, pozvali su se i reagovali u skladu sa prvim i drugim Amandmanom Američkog Ustava.

Zanimljiv je podatak da su osobe koje su smatrale Lockdown kao kršenje njihovih prava većinski činili republikance, dok su demokrate slušale narativ sprovođen od strane vlade SAD-a;

Da se zaključiti da posedovanje vatrenog oružja treba ostati u zakonu i ustavu. Naravno, država bi trebala imati kontrolu nad distribucijom oružja i podatke o vlasnicima istih radi kontrole bezbednosti stanovništva.

Pogledajte! Vlasti u Kini koriste dronove sa kamerom i zvučnicima kako bi kontrolisali ZAKLJUČANE GRAĐANE (VIDEO)

Sa druge strane, građanima treba ostati pravo na posedovanje oružja kako ne bi eventualno došlo do totalne kontrole stanovništva od strane države.

Na ova dva načina bi se ostvario balans, dok ovakvi pravilnici u Njujorške policije stavljaju građane u zavistan i nebezbedan položaj u odnosu na državu.

Incidenti koji uključuje vatreno oružje povećani tokom COVID pandemije

Drugo istraživanje navodi kako su incidenti koji uključuju vatreno oružje povećani tokom pandemije COVID-19 u SAD-u. Dnevni policijski izveštaji u periodu između Februara 2019. i Marta 2021. godine govore o povećanoj stopi incidenata koje su dovele do povreda ili smrti vatrenim oružjem nego pre pandemije COVID-19.

Kao glavni razlog navodi se da je pojava pandemije i državnih mera u njenom suzbijanju uticala na emocionalno, mentalno, fizičko pa i finansijsko stanje pojedinaca što je dovelo do veće stope upotrebe vatrenog oružja.

U ovo istraživanje ne bi trebalo sumnjati, mada bi onda moglo da se postabi pitanje zašto pojedine zemlje sa svim ovim podacima, i činjenici da lockdown mere nisu donele nikakvog efekta i dalje insistiraju na istoj?

U svakom slučaju, u ovakvim situacijama država bi trebala da reaguje i spreči incidente ove vrste. Ipak, ovo ne sme biti izgovor za sprovođenje zakona koji bi doveli do razoružavanja stanovništva, otežanog dobijanja dozvole za posedovanje oružja kod lica koja su za to psiho-fizički sposobna ili nanošenje osnovne sumnje tamo gde nema mesta, kao što to piše u Biltenu Njujorške policije:

Predpostavlja se da nelegalno nosite oružje dok ne dokažete suprotno.

Veliko Reset na osnovne postulate zdravog razuma

Trebalo bi da se vratimo malo unazad, i resetujemo se na zakone pre COVID pandemije gde se predpostavljalo da je čovek slobodan građanin dok se ne dokaže suprotno.

Ne možete biti proglašeni za neleganog nosioca oružja dok se to ne dokaže. Ne možete biti proglašeni nosiocem virusa ili bolesnim ako ste zdravi. Ne mogu se donositi zakoni koji će preventivno uticati na viruse, incidente ili bilo čega za šta čak i ne postoji osnovna sumnja da se može desiti.

Jer ukoliko ste u napred proglašeni krivcem, slobode Vam se u napred moraju oduzeti. Time ulazimo u svet kontrole i prevencije bilo koje vrste negativnog scenarija koji se nije ni desio, šo automatski ukida demokratsko društvo i slobode, i uvodi nas u totalitarizam;

Sa druge strane, bitno je napomenuti da vatreno oružje treba koristiti samo i isključivo iz nužne samoodbrane, i ni pod kakvim drugim uslovima.

Kada je to tako, država nema realnog razloga da ograniči posedovanje oružja, proglasi vas u napred nelegalnim nosiocem oružja, te se ostvaruje društveni balans. Građani se ponašaju racionalno, a zakoni onemogućuju državu da ostvari potpunu kontrolu nad stanovništvom.

Nulta Tačka