Sve vesti Svet

Razotkrivanje SZO-a: Sve što ova organizacija radi je u suprotnosti sa principima JAVNOG ZDRAVLJA

Razotkrivanje SZO-a: Sve što ova organizacija radi je u suprotnosti sa principima JAVNOG ZDRAVLJA

Abir Balan je sastavio tezu od 43 stranice pod naslovom „Pregled SZO i zašto je to važno za vas“ koja razotkriva Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO) kao visoko korumpiranu političku organizaciju koja gura tiraniju u ime „javnog zdravlja“.

Objavljena na veb stranici Pandemics Data & Analytics (PANDA), teza direktno osporava navodni autoritet SZO kao lidera u globalnom javnom zdravlju. On otkriva da skoro ništa što SZO radi nema nikakve veze sa javnim zdravljem, jer je uglavnom politički vođeno.

„Ovaj pregled vam daje ključne informacije koje će vam pomoći da procenite kandidaturu SZO kao autoritativne svetske organizacije za javno zdravlje“, tvrdi PANDA. „Pruža osnovne informacije o principima javnog zdravlja i upravljanja pandemijom kako je prethodno dogovoreno od strane ovog ogranka Ujedinjenih nacija.“ „PANDA analiza će vam omogućiti da procenite ispravnost preporučenog odgovora SZO na korona virus KOVID-19 i majmunske boginje i utvrdite koliko je verno SZO sledila svoje prethodno razvijene preporuke. Dalje sumira pretpostavke na kojima se zasnivaju njihove preporuke za Kovid-19, nakon čega sledi rezime konačnih preporuka.

Turska je sledeća zemlja koja će pokrenuti biometrijska plaćanja

SZO bi trebalo da štiti medicinsku slobodu i podržava individualnu telesnu autonomiju

SZO treba da sledi 10 principa javnog zdravlja navedenih u njenim zvaničnim politikama kad god se bavi hitnim slučajevima javnog zdravlja. Umesto toga, ogranak Ujedinjenih nacija ih je sve otkazao kada je stigao KOVID-19.

Prvi princip, koji se bavi ljudskim dostojanstvom i ličnim slobodama, bio je gotovo neprimenljiv, jer je SZO podržavala karantine, zatvaranje preduzeća, maske i druge oblike medicinskog fašizma.

Drugi princip se bavi zdravljem na holistički način, ne samo fizičkim već i mentalnim, duhovnim i društvenim blagostanjem. Da li je nešto od ovoga uzeto u obzir kada je SZO odobrila više od dve godine apsolutnog plandemskog pakla?

Treće, i ovo je zaista važno, bavi se pravom na telesnu autonomiju. U suštini, SZO treba da poštuje pravo svakog pojedinca da izabere svoj put do zdravlja, što znači bez mandata, tačka.

Četvrto, SZO treba da podržava samo one zdravstvene intervencije koje osoba izabere. Nadovezujući se na treći princip, četvrti još jednom naglašava da se suverenitet i sloboda pojedinca moraju podržati po svaku cenu.

„Zdravstveni radnici moraju dobiti informisani i dobrovoljni pristanak pojedinaca pre bilo kakve medicinske intervencije“, kaže se u petoj tački. „Netačne informacije, psihološka manipulacija i bilo koji oblik prinude čine saglasnost nevažećim.“

Šesta se bavi medicinskim podacima koji ostaju privatni. Na primer, niko drugi nema pravo da zna vaš status vakcinacije jer se to njih ne tiče.

Poslednja četiri principa bave se pažljivom procenom potreba zajednice na osnovu uočene pretnje; razmatranje dugoročnih implikacija svake nove zdravstvene politike; korišćenje doprinosa pojedinaca i zajednica u oblikovanju ovih politika; i samo formiranje politika koje se zasnivaju na istini a ne na politici.

Da li je SZO sledila bilo koju od ovih smernica tokom pandemije? Odgovor je ne. I javno zdravlje nije ništa bolje zbog toga.

CRKVA USTAJE PROTIV Evro Prajda! Episkop banatski Nikanor prokleo Anu Brnabić i gej paradu

„Pravila su se promenila“, napisao je neko na Exposé Newsu. „Ovde se radi o depopulaciji, sterilizaciji i autoritarnoj kontroli. Elita zna da će se finansijski sistem urušiti i da tako neće imati protiv sebe ljutu gomilu ljudi, koji bi im na prljav način oduzeli stečeno bogatstvo“.

„Žele da nas bude manje i da budemo potčinjeni. Zakonodavstvo o ljudskim pravima je u to vreme služilo svojoj svrsi, ali nije vredno papira na kome je napisano. Čeka vas genocid širom sveta. Nastavite da verujete medijima o KOVID-u, Ukrajini, majmunskim boginjama, boginjama i KOVID-u ponovo na sopstveni rizik; sve je to deo kampanje straha, kako držati neuke mase pod kontrolom“.

NultaTačka/SrbinInfo