Sve vesti Tehnologija

STANDARDIZACIJA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U BIOMEDICINI!

Međunarodni istraživački tim sa učesnicima sa nekoliko univerziteta, uključujući FAU, predložio je standardizovani registar za rad veštačke inteligencije (AI) u biomedicini kako bi se poboljšala ponovljivost rezultata i stvorilo poverenje u upotrebu AI algoritama u biomedicinskim istraživanjima, a u budućnosti, u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Naučnici su svoj predlog predstavili u časopisu Nature Methods.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Poslednjih decenija nove tehnologije su omogućile razvoj širokog spektra različitih sistema koji mogu generisati ogromne količine biomedicinskih podataka, na primer u istraživanju raka. Istovremeno, razvile su se potpuno nove mogućnosti za ispitivanje i vrednovanje ovih podataka metodama veštačke inteligencije. Algoritmi veštačke inteligencije u jedinicama intenzivne nege, na primer, mogu predvideti otkazivanje cirkulacije u ranoj fazi na osnovu velike količine podataka iz nekoliko sistema za nadgledanje obrađujući istovremeno mnogo složenih informacija iz različitih izvora, što je daleko iznad ljudskih mogućnosti.

Ovaj veliki potencijal AI sistema dovodi do velikog broja biomedicinskih AI aplikacija kojima je teško upravljati. Nažalost, odgovarajući izveštaji i publikacije ne pridržavaju se uvek najboljih praksi ili pružaju samo nepotpune informacije o korišćenim algoritmima ili poreklu podataka. Ovo otežava procenu i sveobuhvatno poređenje AI modela. Odluke AI nisu uvek razumljive ljudima, a rezultati se retko u potpunosti mogu ponoviti. Ova situacija je neodrživa, posebno u kliničkim istraživanjima, gde su poverenje u modele veštačke inteligencije i transparentni izveštaji o istraživanju od presudnog značaja za povećanje prihvatanja algoritama veštačke inteligencije i za razvoj poboljšanih metoda veštačke inteligencije za osnovna biomedicinska istraživanja.

RUŠE SE KULE COVID KARATA! NEMAČKI DOKTOR: COVID NIJE UZROK SMRTI KOD 80% PACIJENATA! AUSTRALIJA MENJA NARATIV: VIŠE NIJE ,,UMRO OD COVID-a” već ,,UMRO SA COVID-om”

Da bi se pozabavio ovim problemom, međunarodni istraživački tim, uključujući istraživače iz FAU-a, predložio je AIMe registar za veštačku inteligenciju u biomedicinskim istraživanjima, registar u zajednici koji omogućava korisnicima nove biomedicinske AI da kreiraju lako dostupne, pretražive i citirane izveštaje koji mogu biti proučeni i pregledani od naučne zajednice.

Slobodno pristupačan registar dostupan je na mreži i sastoji se od web-servisa prilagođenog korisniku koji vodi korisnike kroz AIMe standard i omogućava im da generišu potpune i standardizovane izveštaje o modelima veštačke inteligencije. Automatski se stvara jedinstveni AIMe identifikator, koji osigurava da izveštaj ostane postojan i da se može navesti u publikacijama. Stoga se autori ne moraju nositi sa dugotrajnim opisom svih aspekata AI koji se koriste u člancima za naučne časopise već jednostavno se mogu pozvati na izveštaj u registru AIMe.

S obzirom da je registar zamišljen kao web platforma koju održava naučna zajednica, svaki korisnik može postaviti pitanja o postojećim izveštajima, dati komentare ili predložiti poboljšanja. Ove povratne informacije zajednice biće takođe uključene u godišnje ažuriranje standarda AIMe, a zainteresovani istraživači mogu se pridružiti Upravnom odboru AIMe-a kako bi se više uključili u dalju standardizaciju biomedicinske veštačke inteligencije.

“Registar AIMe ne samo da omogućava jednostavno izveštavanje o metodama veštačke inteligencije u citiranom obliku, već sadrži i bazu podataka koja omogućava traženje relevantnih postojećih sistema veštačke inteligencije. To sprečava istraživače da ponovo izmisle već postojeći pristup i olakšava im procenu da li je potencijalno korisna metoda veštačke inteligencije dovoljno detaljno procenjena”, izveštava prof. dr David B. Blumenthal iz laboratorije za nauku o biomedicinskoj mreži na Odeljenju za veštačku inteligenciju u biomedicinskom inženjeringu FAU.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Nulta Tačka/TechXplore