Sve vesti Tehnologija

STATISTA: KOLIKO JE ZAISTA SIGURNA VAŠA LOZINKA?!

Koliko je jaka vaša lozinka i da li je bezbedna za upotrebu, o tome govore stručnjaci?!

Jednostavne lozinke tipa, 123456,…, a koje se pojavljuju na listi najčešćih lozinki, svakako treba povući iz upotrebe, pošto Katarina Buholc iz Statista navodi da čak i jedinstvenija lozinka može lako da se razbije ako kompjuterski program ima zadatak da je sistematski razbija.

Kao što se vidi u podacima veb lokacije Security.org, dodavanje čak i jednog velikog slova lozinki već može dramatično promeniti njen potencijal. Na primeru lozinke od osam znakova, ona se sada može razbiti za 22 minuta umesto dosadašnje jedne sekunde – što je povećanje bezbednosti za više od 1000 procenata.

Više infografika naći ćete na Statista-i. Iako dodatno vreme u ovom slučaju definitivno ne čini lozinku jakom i bezbednom, visoki bezbednosni dobici postići će se korišćenjem više znakova koji nisu samo mala slova. Kada koristite najmanje jedno veliko slovo i jedan broj, za lozinku od osam znakova računaru bi trebao jedan sat da je razbije. Dodajte još jedan simbol i potrebno je osam. Da bi lozinka bila zaista bezbedna, može se dodati još više znakova ili više od jednog velikog slova, broja ili simbola.

Lozinka od dvanaest znakova sa jednim velikim slovom, jednim brojem i jednim simbolom je skoro neraskidiva, a kompjuteru je potrebno 34.000 godina da je razbije.

Infographic: How Safe Is Your Password? | Statista

Ovo se dešava zato što kada koristimo više tipova znakova, potencijalne kombinacije koje čine lozinku eksponencijalno rastu.

Sa samo 26 malih slova, lozinka od osam znakova ima 26^8, dakle oko 209 milijardi mogućih kombinacija. Ako dodamo velika slova, već dolazimo do 52^8, oko 53,5 triliona kombinacija. Sa brojevima unutra, to je 62^8 ili 218 triliona kombinacija.

Simboli dodaju još jedan veliki potencijal za bezbednost, ali pošto je samo nekoliko prikazanih na tastaturi računara pogodno za korišćenje, ovo još jednom povećava broj kombinacija na oko 90^8 ili 430 triliona kombinacija.

UČESTVUJTE U BORBI PROTIV CENZURE! PRVI VAŠ KORAK JE DA NAPUSTITE MEJNSTRIM MREŽE POPUT FACEBOOK-a! PRIDRUŽITE SE NAJBRŽE RASTUĆEM KANALU U REGIONU NA TELEGRAMU! NULTA TAČKA VAS ČEKA! 

NultaTačka/ZeroHedge