Sve vesti Svet

UZ POMOĆ KORONE DOŠLI SMO DO MILITARIZACIJE ZDRAVSTVA! AUSTRALIJA JE POLIGON A SLEDI…

UZ POMOĆ KORONE DOŠLI SMO DO MILITARIZACIJE ZDRAVSTVA! AUSTRALIJA JE POLIGON A SLEDI...

U borbi sa „pandemijom“ lekari ustupaju mesto vojnicima. Zona prisile se širi.

U minuloj 2021. godini učešće vojske i policije u borbi sa kovidom ispoljilo se, pre svega, u sprovođenju vakcinacije sopstvenog sastava. Krajem leta i početkom jeseni veliki deo vojnog osoblja, u većini zemalja sveta, potpuno je ili delimično vakcinisan. Najtvrdoglaviji su „preživeli“ do jeseni. One koji se nisu vakcinisali (takvih je u zemljama NATO-a svega nekoliko procenata) počeli su da otpuštaju iz oružanih snaga. Otpuštanja će biti završena početkom 2022. godine.

Ne isključuje se mogućnost da će tokom 2022. vojska i policija nastaviti svoje učešće u borbi sa „pandemijom“ i ono se može kardinalno razlikovati od pređašnjeg: vojsku sada mogu koristiti kao pomoć civilnim lekarima da bi vakcinaciju stanovništva doveli do zadatih brojki.

Još tokom leta 2021. godine SZO je predlagala da broj potpuno vakcinisanih (koji su dobili dve doze vakcine) bude 60% ukupnog stanovništva u svakoj zemlji. Tokom jeseni brojku su podigli na 70% ( samit G-20 u Rimu krajem oktobra). Ako se u sprovođenju vakcinacione kampanje oslone na princip doborovoljnosti, onda zadati cilj neće uspeti da dostignu. Zato su potrebni vojnici, policajci, specijalci.

NAJNOVIJI PODACI U VELIKOJ BRITANIJI POKAZUJU DA JE STOPA ZARAŽENOSTI OD KOVIDA VEĆA KOD VAKCINISANIH

Znaci angažovanja vojske i policije u sprovođenju vakcinacije građanskog stanovništva počeli su da se primećuju poslednjih meseci 2021. godine. Niz ovakvih primera navodi Evi Mek u članku „Militarizacija zdravstva: generali preuzimaju kontrolu nad operativim grupama za KOVID na međunarodnom nivou“ (Militarization of Health Care: Generals Take Control of Covid Task Forces Internationally).

Autor podseća na mišljenje Bila Gejtsa iz 2015. godine. Tada je u uglednom medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine Gejts objavio članak „Naredna epidemija – lekcije ebole“ u kome se veoma pozitivno odnosi prema činjenici da su u toj borbi učestvovale oružane snage SAD i Velike Britanije, koje su rešavale zadatke vezane za transport. Gejts je istakao (2015!) da će čovečanstvo uskoro zahvatiti epidemije još strašnije od ebole. Predstoji naporna borba koja se može uporediti sa svetskim ratom. Za takav rat treba da se spremaju i vojnici. Potrebno je i NATO preorijentisati na ovaj oblik rata. U aprilu 2015. godine na konferenciji Ted Talk Gejts je istupio sa radom „Naredna eksplozija? Nismo spremni“(The next outbreak? We’re not ready) u kome je iskazao svoje ideje o korišćenju oružanih snaga za borbu protiv pandemije.

Od tada je prošlo pet-šest godina. I mi vidimo da vojska zaista učestvuje u ovom novom ratu. Pri tome njena uloga nije samo pomoćna – u nizu zemalja istura se u prvi plan. Emi Mek posebno skreće pažnju čitalaca na događaj koji se odigrao u Austriji 17. decembra 2021. godine. Vlada ove zemlje je objavila da se osniva nova struktura GECKO – Komitet za koordinaciju borbe sa nacionalnom kovid-krizom. Imenovana su i dva rukovodioca GECKO-a – Katarina Rajh (Katharina Reich) generalni direktor službe za javno zdravlje i Rudolf Stridinger (Rudolf Striedinger), vojnik sa činom general-majora.

Oružane snage Austrije broje 53.000 vojnika (od njih 27.000 pripadaju rezervnom sastavu) i general Stridinger je uspešno sporveo kovid vakcinaciju ovog kontigenta. Uz to, još početkom 2021. godine, uspeo je da izdejstvuje potpunu zabranu bilo kakve kritike vakcinacije od strane vojnog osoblja. Sada je stečeno iskustvo generalu potrebno da bi doveo do kraja program potpune vakcinacije stanovništva Austrije koji je nametnuo zemlji, u novembru, kancelar Aleksander Šalenberg.

Na kraju 2021. godine broj potpuno vakcinisanih u Austriji iznosio je 71%, računajući delimično vakcinisane – 73%. Gotovo 2,5 miliona građana alpske republike do sada nisu vakcinisani. Pred generalom Stridingerom postavljen je zadatak da izvrši dodatni pritisak na „tvrdoglave“. Kancelara Šalenberga na kraju godine zamenio je Karl Nehamer; inicijativa da pozove kao ko-rukovodioca GECKO generala, pripada upravo njemu.

1. februara 2022. godine Zakon o vakcinaciji čije je donošenje inicirao Šalenberg, stupa na snagu. Nevakcinisani će biti kažnjeni novčanom kaznom do 2.000 evra, pri čemu se mogu i više puta kazniti. Ukoliko odbiju da plate kaznu prekršioci će biti smešteni u specijalni zatvor za nevakcinisane ljude u trajanju od jedne godine. Za sprovođenje zakona je zadužena, pre svega, policija, no nisu isključeni slučajevi masovnog otpora. Tada se može upotrebiti i vojska.

Emi Mek piše da je vojska već počela da upravlja vakcinacijom u Nemačkoj, Italiji i Portugaliji.

„Nemački talas“ 29. novembra je izneo neke detalje o stanju Nemačkoj. General major Karsten Brojer (Carsten Breuer) koji se nalazi na čelu Komande teritorijalnih operacija Bundesvera Nemačke, odgovoran je za saradnju između vojske i građana. Krajem novembra 2021. nemački kancelar Olaf Šolc poručio je ovom generalu da stane na čelo Krizne grupe za borbu protiv pandemije („Antikrizna grupa Korona“) U časopisu DW piše: „Krizni štab Bundesvera danas svakodnevno dobija desetine novih zahteva za pomoć od mesnih vlasti. Opštinski činovnici obično mole vojnike da pomognu centrima za vakcinaciju i zdravstvenim organimma. Broj odobrenih zahteva od federalnih jedinica i opština već je prešao 7.700 i, kako se očekuje, samo će rasti.“ Die Welt piše: „Antikrizna grupa Korona radi u osnovi neprimetno za društvo, no za federalnu vladu ona predstavlja jedan od najvažnijih instrumenata obuzdavanja pandemije. Ona analizira situaciju u regionima, svakodnevno dostavlja federalnoj vladi pouzdanu sliku situacije i daje preporuke šta da se radi.“

U borbi sa kovidom uloga vojske je vrlo uočljiva i u Portugaliji. Tamo je ključna figura kontra-admiral Enrike Guveja e Melo (Henrique Gouveia e Melo). Krajem septembra 2021. godine 85% stanovništva Portugalije bilo je potpuno vakcinisano. Glavna zasluga za ovo pripada kontra-admiralu kome je u februaru dat zadatak da upravlja vakcinacionom kampanjom. Admiral je ispoljio natprosečne sposobnosti u ispunjavanju zadatka. Istina, danas epidemiološka situacija u Portugaliji nije mnogo bolja nego što je u nizu evropskih država. „Mi smo dobili bitku“, – kaže general imajući u vidu da je Portugalija ispunila i premašila plan vakcinacije. Ipak, priznaje : „Ja ne znam da li smo dobili rat sa virusom. To je svetski rat.“

U dalekoj Australiji 2021. godine u sprovođenje vakcinacije takođe je korišćena vojska. Od samog početka Australija se oslanjali na prinudu. 23. novembra časopis ZEROHEDGE je objavio članak „Australijska vojska počinje prevoz lica koja su bila pozitivna na testu, kao i lica koja su bila u kontaktu sa obolelim od KOVID-a u karantinske logore.“ (Australian Army Begins Transferring COVID-Positive Cases, Contacts To Quarantine Camps). U članku je ispričana strašna priča koja se desila u novembru. U opštinama Bindžari (Binjari) i Rohul (Rockhole), nedaleko od australijskog grada Darvin, prema dojavi nekog dostavljača bilo je ljudi zaraženih kovidom. Noću je u kuće stanovnika navedenih opština nagrnula vojska za kojom su išli lekari. Žiteljima su urađeni ekspres testovi na kovid. Nekolicina je bila pozitivna. To je bio osnov za „evakuaciju“ 38 ljudi (nekoliko stanovnika su bili pozitivni, a za ostale se pretpostavljalo da su bili u kontaktu sa „zaraženim“). Utovareni su u vojne kamione i hitno odvedeni u izolaciju, u obližnji „karantinski logor“ (takvi logori se danas grade u različitim oblastima Australije). U operaciji je učestvovalo 20 vojnika. Glavni ministar Severnih teritorija Australije Majk Ganer (Michael Gunner) je objavio da će „armija sada prevoziti pozitivne, zaražene KOVID-om, kao i one koji su bili sa njima u kontaktu vojnim kamionima u logore za karantin“.

Posmatrači kažu da je Australija postala eksperimentalni poligon.

Nulta Tačka/SrbinInfo/Valentin Katasonov