Sve vesti Svet

UZNEMIRUJUĆA STUDIJA! ZA OGROMAN PAD OD 23% U RAZVOJU MALE DECE KRIVE SU KOVID MERE I OGRANIČENJA ZBOG COVID-a

Pisao Elena Vuk

Uznemirujuća studija pokazuje da su rezultati u tri ključna kognitivna testa pali između 2018. i 2021., a pravila o maskama za lice među mogućim krivcima.

Sumnja se da mere socijalnog distanciranja, uključujući maske za lice, uzrokuju pad razvoja male dece do 23 posto tokom pandemije COVID-a, prema novoj studiji.

Naučnici sa Univerziteta Brown, Sean CL Deoni, Jennifer Beauchemin, Alexandra Volpe i Viren D'Sa, napisali su pregled, u saradnji sa globalnom konsultantskom firmom Resonance, prikupljajući podatke od 1.600 dece i njihovih staratelja, koji su uključeni u studiju između uzrasta od 0 do 5 godina na stalnoj osnovi.

Oni su analizirali kognitivni razvoj mladih u detinjstvu, detinjstvu i adolescenciji i pogledala kako su prosečni rezultati razvoja u tri ključna područja uticali na COVID eru, sa šokantnim rezultatima.

U izveštaju je utvrđeno da je od početka pandemije došlo do pada od 23 posto u rezultatima merenja koeficijenta inteligencije dece. Rezultati su pokazali da je kompozitni rezultat u ranom učenju pao za neverovatnih 23 posto, sa visokih nešto ispod 100 u 2019., na 77 u 2021.

U studiji, istraživači su prvo analizirali 1.070 procena datih na 605 dece pre marta 2020., kada su počela zaključavanja i kada su uveli nošenje maski.

Zatim su obavljene još 154 procene od 118 dece koje su rađene u periodu od marta 2020. do juna 2021., u vreme vrhunca pandemije.

U međuvremenu, analizirano je 39 dece rođene 2018. i 2019. godine tokom pandemije, do 2021. godine.

Tim je zatim izvršio provere tri široko prihvaćene mere detetovog razvoja – kompozita ranog učenja (ELC), količnika verbalnog razvoja (VDQ) i količnika neverbalnog razvoja (NVDQ).

Kompozit ranog učenja deteta izveden je iz njegove fine motorike, vizualne recepcije, receptivnog i ekspresivnog jezika, a rane godine su ekvivalentne IQ rezultatu.

Dva razvojna količnika mere koliko dobro dete sazreva u svojim jezičkim i drugim veštinama u poređenju sa uzorkom mladih njihovog uzrasta.

Rezultati su pokazali da je kompozitni rezultat u ranom učenju pao za neverovatnih 23 posto, sa visokih nešto ispod 100 u 2019., na oko 80 u 2020. i konačno 77 u 2021.

U međuvremenu, koeficijent verbalnog razvoja takođe je dramatično opao, sa proseka od 100 u 2018. na nešto ispod 90 u 2020. i oko 70 u 2021.

Neverbalni razvojni količnik takođe je doživio sličan pad, sa prosečne ocene od oko 105 u 2019., na 100 u 2020. i oko 80 u 2021.

Studija je zaključila da “deca rođena tokom pandemije imaju značajno smanjene verbalne, motoričke i ukupne kognitivne performanse u poređenju sa decom rođenom pre pandemije.”

“Pored toga”, dodaje se u izveštaju, “maske koje se nose u javnim sredinama i u školama ili vrtićima mogu uticati na niz veština u ranom razvoju, kao što su privrženost, obrada lica i socioemocionalna obrada.”

Sprovedena su i dva testa za određivanje razvojnih količnika dece, koji ilustruju značajne padove od početka pandemije u tome koliko dobro deca sazrevaju u svojim jezičkim i drugim veštinama u upoređena sa uzorkom dece njihovog uzrasta.

 

Autori su rekli da su dečaci iz siromašnih porodica najviše izloženi riziku od pada rezultata kognitivnog testiranja, pri čemu su bogatiji roditelji bolje u stanju ublažiti posledice pandemije.

Objasnili su: Upoređujući prosečne godišnje rezultate od 2011., kontrolišući godine, pol, demografske i socioekonomske pokazatelje, nalazimo upečatljive dokaze o padu ukupnog kognitivnog funkcionisanja kod dece počevši od 2020. i nastavljajući se do 2021. godine.

„Ustanovili smo da muškarci izgledaju znatno više pogođeni nego žene i da viši socioekonomski status (SES, mereno obrazovanjem majki) pomaže u ublažavanju ovog negativnog uticaja.

Na više individualnom nivou, ispitali smo longitudinalne trendove pre i tokom pandemije kod iste dece od 2018. do 2021. godine, ponovo otkrivši pad sposobnosti u 2020. i 2021.”

Nalazi studije dolaze dok se roditelji širom sveta bore sa idejom da nošenje maski može ometati prirodna iskustva učenja i komunikacijske veštine njihove male dece.

“Postoje osetljivi periodi u razvoju u ranom detinjstvu u kojima se razvoj jezika i emocionalni razvoj zaista brzo razvijaju u prvih nekoliko godina života”, rekla je za CNN u avgustu Ashley Ruba, postdoktorski istraživač u laboratoriji Child Emotion Lab Univerziteta Wisconsin-Madison. .

Doktorka je dodala da deca u razvoju moraju videti suptilne verbalne ili facijalne znakove drugih kako bi precizno razaznala kako se neko oseća – veština koja se pokazuje od najveće važnosti u mlađoj dobi.

Štaviše, nemogućnost da se vidi nečije lice takođe sprečava decu da shvate da li je nešto ili situacija bezbedna ili opasna, dalje je potvrdila dr. Ashley Ruba.

Infekcije COVID-om obično su bezopasne za mlađu decu, sa samo 731 potvrđenim smrtnim slučajem od COVID-a zabeleženim za mlade u dobi između 0 i 18 godina od marta 2020. do 24. novembra 2021., prema podacima CDC-a.

Zbog toga mnogi roditelji traže ukidanje većine ograničenja za decu.

“Pandemija COVID-19 iz temelja je izmenila pejzaž zdravlja dece, trudnice i pojedinci i deca koja žive u upadljivo drugačijem ekonomskom, psihosocijalnom i obrazovnom okruženju od onoga što je bilo pre samo 18 meseci.
S obzirom na ovu ekološku pozadinu, ostaju neodgovorena pitanja u vezi s uticajem rada od kuće, skloništa na mestu i drugih politika javnog zdravlja koje imaju ograničenu društvenu interakciju i tipična iskustva iz detinjstva na rani neurorazvoj deteta.”

Dodaje se: “Dok se čini da socioekonomski faktori ublažavaju negativne posledice pandemije, primarni faktori koji su u osnovi naših opaženih trendova ostaju nepoznati.”

Nulta Tačka/DailyMail