Sve vesti Svet

Više od 1000 prijavljenih slučajeva nuspojava vakcinacije protiv COVID-a kod dece do 5 godina u Americi

Više od 1000 prijavljenih slučajeva nuspojava vakcinacije protiv COVID-a kod dece do 5 godina u Americi

Više od 1.000 izveštaja o neželjenim događajima podneto je američkim vlastima nakon vakcinacije protiv COVID-19 dece uzrasta od 5 godina i mlađe.

Od 21. avgusta, 998 izveštaja je uneto u sistem za prijavu neželjenih događaja vakcine (VAERS) za decu od 4 godine ili mlađu koja su primila vakcinu Pfizer i decu od 5 ili mlađu koja su primila vakcinu Moderna, rekao je dr Tom Šimabukuro 1. septembra.

Šimabukuro je istraživač u američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, koji vodi VAERS sa Američkom upravom za hranu i lekove.

Većina izveštaja o neželjenim događajima odnosila se na ishode označene kao neozbiljne ili događaje koji nisu uključivali smrt, bolest opasnu po život, hospitalizaciju ili produženje hospitalizacije, trajni invaliditet, urođenu anomaliju ili urođenu manu.

EU udružila snage sa medijima: Uče ljude kako da jedu bube

Od ukupno 1.017 prijavljenih događaja, 19 je označeno kao ozbiljni, sa 9 za decu koja su primila vakcinu Moderna i 10 za decu koja su primila vakcinu Pfizer.

O ozbiljnim događajima nije bilo detalja.

„Ti detalji nisu trebali biti izostavljeni iz informacija objavljenih ACIP-u i javnosti“, rekla je Barbara Loe Fisher, suosnivač i predsednica Nacionalnog centra za informacije o vakcinama, u e-poruci za Epoch Times.

Šimabukuro je prezentovao podatke ( pdf ) Savetodavnom komitetu za praksu imunizacije, koji savetuje CDC o smernicama za vakcinu.

Događaji koji su najčešće prijavljeni nakon prijema Pfizer-ove vakcine bile su greške u doziranju, kao što je primenjena pogrešna doza. Takođe su često prijavljivani groznica, osip, povraćanje, umor i dijareja. Događaji koji su najčešće prijavljeni nakon prijema Modernine vakcine bili su groznica, osip, povraćanje i koprivnjača.

Broj prijava predstavljao je 0,06 procenata doza datih deci uzrasta od 5 godina ili mlađoj, koja su tek sredinom juna stekla pravo na vakcinu.

Šimabukuro je rekao da podaci iz VAERS-a i drugih sistema ne otkrivaju nikakve nove bezbednosne probleme.

Svako može da podnese prijave VAERS-u, ali lažna prijava podleže krivičnoj prijavi. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave neželjene događaje za vakcine pod odobrenjem za hitnu upotrebu. I Pfizer i Moderna vakcine su pod odobrenjem za hitnu upotrebu za malu decu.

Međutim, istraživanje je pokazalo da je broj prijava podnetih VAERS-u manji od stvarnog broja neželjenih događaja.

„Iako nije svaki neželjeni događaj koji je prijavljen VAERS-u uzročno povezan sa vakcinacijom, takođe je tačno da je jedna studija koju je finansirao CDC procenila da je manje od jednog procenta neželjenih događaja vakcine koji se javljaju prijavljen VAERS-u“, rekao je Fišer.

Nisu prijavljeni slučajevi upale srca nakon vakcinacije protiv COVID-19 kod male dece.

Miokarditis i perikarditis, oblici zapaljenja srca, takođe nisu otkriveni u prvobitnim kliničkim ispitivanjima. Studije su ih od tada konačno povezale sa vakcinama Moderna i Pfizer.

Prijavljene stope miokarditisa nakon doze 2 primarne serije su povišene za muškarce od 5 do 49 godina i za žene od 12 do 29 godina. Najviša prijavljena stopa je 78,7 na milion primenjenih doza u sekundi, za muškarce između 16 i 17 godina.

Prijavljene stope ostaju povišene za muškarce od 12 do 29 godina nakon dopunske doze, rekao je Shimabukuro. Stope ne ostaju povišene za žene bilo kog uzrasta nakon dopunske doze, prema podacima VAERS-a.

CDC je potvrdio 131 izveštaj o slučajevima miokarditisa kod ljudi starijih od 5 godina nakon dopunskih vakcina.

Treba napomenuti da je minimalan broj dece ispod 5 godina vakcinisano protiv COVID-a 19 u SAD-u te je stoga svaki broj neželjenih efekata visok.

NultaTačka/TheEpochTimes