Sve vesti Svet

FAJZER JE ZABELEŽIO 1223 MOGUĆIH SMRTNIH SLUČAJEVA SA SAMO 90 DANA OD KADA JE POČELA VAKCINACIJA

FAJZER DO JESENI PLANIRA DA SE NJIHOVA VAKCINA KORISTI ZA DECU OD 5 DO 11 GODINA! Uveliko ipituju svoje cepivo i na deci od 6 meseci.

Zbog sve većeg broja nuspojava, a na zahtev FOIA, Agencija za hranu i lekove (FDA) je dužna da objavi dokumente na osnovu kojih je stavila vakcinu Pfizer u upotrebu po hitnom postupku, međutim, stvari teku jako sporo pa se potpuna objava planira tek za 2076. godinu.

Dokumenti koje je objavila FDA (Agencija za hranu i lekove), a u skladu sa zahtevom Zakona o slobodi informacija (FOIA) otkrivaju da je Pfizer zabeležio 1.223 smrtna slučaja u vezi sa vakcinom od 1. decembra. 2020. do 28. februar 2021.godine.

Zabeleženo je na desetine hiljada drugih ozbiljnih nuspojava, ali je hitno odobrenje za ove proizvode nastavljeno. FDA pokušava da odloži objavljivanje drugih povezanih dokumenata do 2076. godine.

Zahtev Zakona o slobodi informacija (FOIA) koji je uputila Grupa za javno zdravlje i medicinske profesionalce za transparentnost, otkrio je da je Pfizer bio svestan 1.223 mogućih smrtnih slučajeva povezanih sa vakcinom u prvih 90 dana od uvođenja vakcine protiv Covida.

Grupa za javno zdravlje i medicinski stručnjaci koji se bore za transparentnost, sastoji se od otprilike 30 profesora.

Tabela 1. u Pfizerovim dokumentima prikazuje 42.086 nuspojava na njihovu vakcinu protiv Covida-19 u periodu od 90 dana od 1. decembra. 2020. pa do 28. februar 2021. godine.

25.379 nuspojava je „medicinski potvrđeno“, dok je 16.707 „nemedicinski potvrđeno“. Pfizer je takođe redigovao ukupan broj doza vakcine koje su primenjene do navedenog momenta.

Prema Pfizeru, nuspojave koje nisu medicinski potvrđene javljaju se kao rezultat izveštaja koji dolaze bez medicinske dokumentacije i drugih potrebnih dokaza za potvrdu.

Pfizer takođe napominje da:

„U nekim izveštajima, kliničke informacije (kao što su medicinska istorija, validacija dijagnoze, vreme od upotrebe leka do početka bolesti, doza i upotreba istovremenih lekova) nedostaju ili su nepotpune, a informacije o praćenju verovatno nisu dostupne.”

„Akumulacija izveštaja o nuspojavama (AER) ne znači nužno da su određene nuspojave bile uzrokovane vakcinom, umesto toga, nuspojava može biti posledica osnovne bolesti ili nekog drugog faktora kao što su istorija bolesti ili prateći lekovi.”

Dokumenti su takođe otkrili da je Pfizer bio svestan desetina hiljada drugih nuspojava i ozbiljnih nuspojava tokom meseci distribucije. Ovo uključuje 1.403 slučaja kardiovaskularnih problema i mnogo slučajeva srčanih komplikacija izazvanih vakcinom.

Zahtev FOIA za dobijanje ovih dokumenata upućen je Agenciji za hranu i lekove (FDA), koja ih u početku nije objavila. Sudski nalog ih je primorao da se povinuju i počnu da objavljuju dokumente. Zajednički sudski nalog objašnjava da je FDA predložila objavljivanje 500 stranica mesečno. Na osnovu izračunatog broja stranica, to bi značilo da će svoju objavu završiti za skoro 55 godina ili 2076. godine. Toliko će vremena biti potrebno javnosti da bude jasno zašto je FDA odobrila ove vakcine.

„Sve dok se ceo korpus dokumenata koje je Pfizer dostavio FDA ne učini dostupnim, odgovarajuća analiza nezavisnih naučnika koji su članovi tužilaštva, nije moguća. Da li bi FDA pristala da pregleda i licencira ovaj proizvod bez svih dokumenata? Naravno da ne. Ovim nezavisnim, svetski poznatim naučnicima treba to odmah obezbediti.”

Ovo nije iznenađenje, detaljni pregled u časopisu PLOS analizirao je 28 studija i otkrio da je manja verovatnoća da će se nuspojave pojaviti u objavljenim člancima u časopisima nego u neobjavljenim studijama (npr. podaci koje drži industrija).

Drugi podaci o Pfizerovim suđenjima navedeni su u svedočenju uzbunjivača Bruk Džekson. Članak u British Medical Journalu rasvetlio je njene tvrdnje da su neki podaci o ispitivanju vakcine Pfizer COVID lažirani. Kompanija za koju je radila, Ventavia, jedna od kompanija ugovorenih za izvođenje ispitivanja vakcine za Pfizer, čak je pokušala da diskredituje njene tvrdnje kao lažne rekavši da nije radila na ispitivanjima Pfizera. Ali kasnije objavljeni dokumenti pokazuju da je Ventavia lagala.

Više dokumenata koji se odnose na podatke kompanije Pfizer biće objavljeni u narednim nedeljama. Profesionalci javnog zdravlja i medicine za transparentnost podneli su još jedan zahtev koji bi primorao FDA da ubrza i objavljivanje traženih dokumenata.

Uprkos nalazima navedenim u ovoj početnoj seriji dokumenata, FDA je i dalje smatrala da je neophodno i prikladno odobriti upotrebu ovih proizvoda u hitnim slučajevima. Pri tome, oni koji su bili ili su bili povređeni vakcinama protiv COVID-a nemaju pravo na nadoknadu putem Programa kompenzacije povreda od vakcine.

Do danas, program je zaštitio farmaceutske kompanije od odgovornosti, dok isplate žrtvama dolaze iz kase poreskih obveznika. Do danas je program platio više od 4 milijarde dolara ljudima i porodicama povređenih od vakcine u Sjedinjenim Državama. Vakcine su proizvodi bez odgovornosti.

Otkako su korišćene vakcine protiv Covida, sistemi za prijavljivanje nuspojava širom sveta beleže rekordan broj povreda. Do 15. oktobra 2021. godine, nuspojave prijavljene širom sveta premašile su 2,344,240 samo za Covid vakcine u sistemu izveštavanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO) VigiAccess.

Mnogi istraživači su takođe ukazali na potencijal za nedovoljno izveštavanje. Prema višestrukim studijama, poznato je da su ozbiljne nuspojave na lekove na recept, na primer, izuzetno nedovoljno prijavljene, možda i do 95 procenata.

Ali šta je sa ozbiljnim nuspojavama na vakcine? Studija objavljena 7. oktobra 2021. godine u časopisu Journal Toxicology Reports procenjuje da je zbog nedovoljnog prijavljivanja nuspojava i smrtnih slučajeva od vakcina dovelo do toga da je taj broj 1000 puta manji od onog stvarnog.

Oni takođe citiraju široko rasprostranjenu studiju Harvard Pilgrim objavljenu 2010. koja sugeriše da je prijavljeno manje od 1 procenta povreda od vakcine. Ovo uključuje ozbiljne nuspojave.

U poslednjih 30 godina oko 50 procenata od ukupnog broja svih nuspojava su od Covid vakcina.

Od 15. oktobra 2021. godine, sistem za prijavu nuspojava (VAERS), zabeležio je 122.833 ozbiljne nuspojave, od kojih je 17.128 rezultiralo smrću nakon primene vakcina protiv Covida. Ovo uključuje slučajeve iz celog sveta, ne samo iz SAD.

NultaTačka/ThePulse