Sve vesti Svet

KINESKA VOJSKA PROGLAŠAVA BIOTEHNOLOŠKI RAT SVOJIM OSNOVNIM VODEĆIM PRINCIPOM

Kineska narodnooslobodilačka vojska smatra da je biološko oružje, a ne nuklearno oružje, ključ globalne vojne dominacije.

U nedavnom članku Gateway Pundit-a opisano je kako kineske vojne publikacije iz 2005. i 2006. pukovnika Ji-wei Guo-a, koji se zalagao za upotrebu biotehnologije u razvoju novih metoda vođenja rata i preporučivao da se lekari vojne medicine uključe u stvaranje bio-oružja.

U svojoj knjizi iz 2008, „Biološki izgledi o ratu i predviđanje nadmoći biotehnologije“, pukovnik Guo je elaborirao primenu biotehnologije u ratu na biološkoj osnovi, predstavljajući „Treći skok“ u vojnoj strategiji:

„Treći skok uključuje biotehnologiju i srodne nauke koje se razvijaju i rastu na osnovu informacionih tehnologija (uključujući napredne računare i komunikacije), nano-nauke i drugih tehnologija konvergencije, gde se biotehnologija i biomedicinska nauka (uključujući genetski inženjering), kognitivna nauka (uključujući kognitivnu neuronauku) sveobuhvatno primenjuju. To će izazvati ogromne kvantitativne promene u borbenom okruženju, borbenim metodama, prostor-vremenskom odnosu, vojnoj strukturi i funkciji, i na kraju će izazvati nove kvalitativne promene, koje će doneti duboke promene u savremenoj vojnoj istoriji. Promena operativnog nivoa koju je donela ova vojna transformacija predstavlja dalje proširenje teorije kontrole moći sa savremenom biotehnologijom kao glavnim pravcem”.

Komentari pukovnika Guo-a nisu samo predstavljali nasumično razmišljanje jednog određenog kineskog vojnog oficira, već su to bili koncepti koje je prihvatila Kineska narodnooslobodilačka armija i ugradili su se u njenu vojnu doktrinu.

U svom članku iz 2012. „Razvoj vojne biotehnologije i budućnost rata zasnovanog na biološkim osnovama“, general-major Fu-Chu He napisao je:

„Kao nova tehnologija, vojna biotehnologija proširuje koncept naoružanja i opreme i postaje važna pokretačka snaga razvoja naoružanja i opreme. Poslednjih godina učinjeni su veliki pomaci u mnogim oblastima vojne biotehnologije, poput sintetičke biologije, interfejsa između mozga i računara i kontrole mozga, bioloških materijala, bio-inspirisanih mašina, biogoriva, bio-elektronike, bio-računarstva i nesmrtonosnih oružja, što dovodi do rađanja novih operativnih koncepata. U budućim ratovima vojna biotehnologija će promovisati naoružanje i opremu zasnovanu na bio-bazi, snage zasnovane na bio-bazi i stil borbe zasnovan na bio-bazi”.

General-major Fu-Chu He je predsednik Akademije vojnomedicinskih nauka, potpredsednik Kineske akademije medicinskih nauka, zamenik člana 18. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i potpredsednik Naučno-tehničkog komiteta povezanog sa Centralnom vojnom Komisijom, koja je kineski ekvivalent američkog Ministarstva odbrane DARPA, Agencije za napredne odbrambene projekte.

General-major Chen Wei trenutno je direktorka Instituta za biotehnologiju, Akademije vojnomedicinskih nauka i pretpostavljeni šef kineskog programa za biološko ratovanje.

Weaponizing Biotech - China's War for Biological Dominance - GreatGameIndia

Ona je stavljena pod komandu operacije „čišćenja“ u Vuhanu nakon što su lokalne vlasti izgubile kontrolu nad epidemijom COVID-19. Ona je takođe predvodila planove Kine da stvori vakcinu protiv COVID-19.

General-major Chen Wei, objavila je knjigu 2014. godine, ona je koautor „Godišnjak za razvoj biotehnologije, 2013“, koja opisuje velika biotehnološka dostignuća i njihov uticaj na vojnomedicinsku nauku.

Knjiga sadrži 10 odeljaka sa 25 specifičnih biotehnoloških tema, uključujući manipulaciju genima, sintetičku biologiju, sekvenciranje gena, bioterapeutiku, biomaterijal, bioinformatiku, bio-snimanje, kloniranje i neurobiologiju.

Naučno-tehnički komitet povezan sa Centralnom vojnom komisijom 2016. pokrenuo je Trinaesti petogodišnji plan naučno-tehnološke vojno-civilne fuzije.

Taj program je uključio sve kineske univerzitete, farmaceutske kompanije i „civilne“ istraživačke centre, poput Instituta za virusologiju Vuhan, kao pomoć Narodnooslobodilačkoj vojsci u borbi za biotehnologiju.

Nije stoga iznenađujuće što je prethodnik general-majora Chen Wei na mestu direktora Instituta za biotehnologiju i potpredsednika Akademije vojnomedicinskih nauka u penziji, general-major Pei-Tang Huang 26. aprila postao nezavisni direktor kompanije Hualan Biological Bacterin Inc. 2019. godine.

S obzirom na intenzitet istraživanja vojno-civilnog programa fuzije, možda nije slučajno što su u dva do tri meseca nakon imenovanja Pei-Tang Huang-a, izvršni direktori dvadeset tri multinacionalne i domaće farmaceutske kompanije širom Kine dali ostavke ili otišli u penziju, uključujući Sanofi, Roche, Bayer, Bristol-Myers Squibb i General Electric Healthcare.

U aprilu 2021, Hualan Biological Bacterin Inc. najavio je ekskluzivni sporazum sa ruskom vladom o proizvodnji 100 miliona doza vakcine Sputnik V COVID-19 koju je razvio Istraživački institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleya pri Ministarstvu zdravlja Rusije.

Čini se da ništa od navedenog nije privuklo pažnju odgovornih za nacionalnu bezbednost SAD.

Jasno je da američko Ministarstvo odbrane i američke obaveštajne agencije nemaju osnovno razumevanje pravca i obima kineskog programa biotehnološkog ratovanja.

Čini se da zvaničnici američke vlade nisu svesni da je COVID-19 svakako bio deo tog programa, možda čak i njegov test.

Nulta Tačka/GatewayPundit