Sve vesti Svet

ŠTA NAŠEM ZDRAVLJU ČINE BELE LINIJE NA NEBU: BIOLOŠKI UTICAJ IZLAGANJEM CHEMTRAILS-IMA

Pisao Elena Vuk

Ovaj tekst se oslanja na jedno poglavlje iz autorske knjigeChemtrails Exposed: New Manhattan Project“, pisca, aktiviste i kolumniste Peter A. Kirby-ja

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Kada avioni rutinski ispuštaju megatone toksičnog smeća u našu atmosferu, kao što su to činili već dvadeset godina plus sada, najočiglednije pitanje je: Koji su biološki uticaji? Koje su ekološke implikacije vrlo malih čestica pepela iz ugljenika koje ulaze u naša tela i prljaju našu biosferu? Kao što se moglo pretpostaviti, implikacije su ozbiljne. Iako će nam geoinženjeri nesumnjivo reći da je sve u redu, najbolji dostupni dokazi pokazuju da se na zdravlje opšte populacije negativno utiče, najmanje stotine hiljada ljudi umire, a i naše okruženje je po kratkom postupku uništeno. Ovo su biološki uticaji projekta New Manhattan.

Fine Čestice

Udisanje aerosol čestica zapravo ima ogromne štetne posledice po zdravlje ljudi i životinja. Ovo nije predmet rasprave. Zdrav razum i mnoge studije to pokazuju. Niz studija koji su navedeni na kraju ovog poglavlja pokazuje da je udisanje finih čestica povezano sa: Alchajmerovom bolešću, rizikom od moždanog udara, rizikom od kardiovaskularnih bolesti, upalom pluća i dijabetesom, smanjenom funkcijom bubrega (bubrega) kod starijih muškaraca, morbiditetom i prerani mortalitet, smanjena plodnost muškaraca, niska porođajna težina, početak astme i povećani prijemi u bolnicama.

Leteći Pepeo Ugljenika

Još u Oktobru 1979. godine sprovedeno je istraživanje o uticaju aerosolnog letećeg pepela na zdravlje. Nije iznenađujuće što su autori te studije otkrili da izloženost aerosol pepelu ugljenika kroz pluća nanosi štetu. U međuvremenu, genijalci Svetske Zdravstvene Organizacije otkrili su da “meci ispaljeni iz oružja” mogu ubiti ljude.

Dr. Marvin Herndon, dao nekoliko članaka u časopisima koji detaljno opisuju zdravstvene smetnje izloženosti tom specifičnom materijalu koji se rutinski ispumpava iz mlaznih aviona. Njegov prvi rad u ovoj oblasti pod nazivom “Aerosol od ugljenikovog pepela: faktor rizika za rak pluća”( Coal Fly Ash Aerosol: Risk Factor for Lung Cancer ), objavljen u februaru 2018., koautor je dr. Mark Whiteside, MD, MPH, medicinski direktor okruga Monroe, Odsek zdravlja-Florida. Herndon i Whiteside otkrili su da kod letećeg pepela ima mnogo gadnih stvari koje izazivaju rak. Autori pišu:

„CFA(coal fly ash-ugljenični pepeo) sadrži niz potencijalno kancerogenih supstanci, uključujući aluminosilikate, magnetne frakcije koje sadrže okside gvožđa, nekoliko toksičnih elemenata u tragovima, nanočestice i radionuklide koji emituju alfa-čestice. Silikon, arsen, kadmijum i šestovalentni hrom nalaze se u CFA i svi su povezani sa povećanim rizikom od raka pluća.”

Dalje, autori pišu: „Hronična izloženost aerosolizovanoj CFA, koja se nalazi u atmosferi radi klimatskih intervencija, može biti važan, ali neprepoznati, faktor rizika po životnu sredinu za razvoj raka pluća.”

 Dr. Herndon and dr. Whiteside

Kao što možemo videti iz gore navedenog odlomka, a mnogi su se bojali, doktori Herndon i Whiteside su otkrili da su barem neke od ovih čestica pepela iz atmosferskog uglja nano veličine. Ovo je zabrinjavajuće, jer kada se udišu čestice nano veličine, one su toliko male da odlaze direktno u krvotok i pravo u mozak, često izazivajući niz neuroloških poremećaja. Čestice nano veličine su toliko male da ih čovek unese kroz kožu.

Doktori Herndon i Whiteside ponovno su se udružili za objavljivanje svog rada u Martu 2018. godine “Aerosolized Coal Fly Ash: Risk Factor for Neurodegenerative Disease“(“Aerosolni pepeo uglja: faktor rizika za neurodegenerativnu bolesti”). Autori pišu:

“Nedavno otkriće sfernih egzogenih nanočestica magnetita (Fe3O4) u moždanom tkivu osoba sa demencijom ukazuje na poreklo zagađenja vazduha koje proizvodi pepeo od ugljenika. Primarne komponente pepela iz ugljenika, oksidi gvožđa i aluminosilikati nalaze se u abnormalnim proteinima koji karakterišu Alchajmerovu demenciju. Prisutnost ovih supstanci u moždanom tkivu dovodi do oksidativnog stresa i hroničnih upala. Energija koju magnetit apsorbuje iz spoljašnjih elektromagnetskih polja može doprineti ovoj neuropatologiji. ”

Kasnije, u Maju 2018., Herndon i Whiteside su ponovo objavljuju. Ovoga puta, njihov rad pod naslovom “Aerosolized Coal Fly Ash: Risk Factor for COPD and Respiratory Disease”(“Aerosolni pepeo ugljenika: Faktor rizika kod Hronične opstruktivne bolesti pluća i drugih respiratornih bolesti”)otkrio je da:

„Aerosoli CFA je posebno opasan oblik namernog zagađenja vazduha. Ultrafine čestice i nanočestice koje se nalaze u pepelu ugljenika mogu se udahnuti u pluća i proizvesti mnoge toksična delovanja, uključujući smanjenu obranu tela, upalu tkiva,izmenjenu ćelijsku redoks ravnotežu prema oksidaciji i genotoksičnost.Oksidativni stres i hronična upala mogu predisponirati hroničnu bolest pluća. Prepoznavanje i javno objavljivanje štetnih delovanja projekata geoinženjeringa na naše nebo na zdravlje i njihov istovremeni prestanak biće potrebni kako bi se sprečila sve veća epidemija COPD-a i drugih respiratornih bolesti. ”

Zaokružujući seriju radova ovog dua o uticaju chemtrailsa na ljudsko zdravlje, Herndon i Whiteside su u novembru 2019. napisali rad pod naslovom „Geoinženjering, pepeo iz uglja i nova veza srce-gvožđe: univerzalna izloženost nanočesticama oksida gvožđa“(“Geoengineering, Coal Fly Ash and the New Heart-Iron Connection: Universal Exposure to Iron Oxide Nanoparticulates.”) . Autori pišu:

„Leteći pepeo ugljenika bogat je izvor metala nano veličine, oksida gvožđa i čestica uglja. Prethodni nalazi otkrili su da se pepeo od uglja široko koristi u geoinženjeringu troposferskih aerosola koji nije otkriven. Odgovarajuća ravnoteža gvožđa ključna je za ljudsko zdravlje i bolesti, a štetni uticaji gvožđa obično se sprečavaju strogo kontrolisanim procesima sistemske i ćelijske homeostaze gvožđa. Promenjena ravnoteža gvožđa povezana je sa tradicionalnim faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti. Hipoteza o gvožđe-srce podržana je epidemiološkim, kliničkim i eksperimentalnim studijama. Biogeni magnetit (Fe3O4) služi bitnim životnim funkcijama, ali nanočestice oksida gvožđa iz antropogenih izvora uzrokuju bolesti. Nedavno otkriće bezbrojnih magnetnih nanočestica sagorevanja u oštećenim srcima osoba iz visoko zagađenih područja definitivan je dokaz o povezanosti frakcije zagađenja vazduha sa oksidom gvožđa i kardiovaskularnih bolesti. Sferne magnetne čestice oksida gvožđa koje se nalaze u pepelu uglja i određene emisije iz vozila odgovaraju egzogenim česticama zagađenja gvožđa koje se nalaze u ljudskom srcu. Nanočestice oksida gvožđa prelaze placentu i mogu delovati kao semenski materijal za buduće kardiovaskularne bolesti. Pandemija nezaraznih bolesti poput kardiovaskularnih bolesti, kao i brzo globalno zagrevanje mogu se ublažiti drastičnim smanjenjem zagađenja vazduha nanočesticama. Od ključne je važnosti zaustaviti geoinženjering troposferskog aerosola i smanjiti emisije finih čestica iz industrijskih i saobraćajnih izvora kako bi se izbegla dalja bruto kontaminacija ljudske rase nanočesticama tipa oksida gvožđa.”

VLADA VELIKE BRITANIJE U DOGOVORU SA KOMPANIJAMA DA VAKCINISANOJ OMLADINI OBEZBEDE POPUSTE NA BRZU HRANU BEZ OBZIRA NA UPOZORENJA O GOJAZNOSTI

Aluminijum

Kao što pokazuju laboratorijski nalazi o mnogim uzorcima kišnice, pokazalo se da se chemtrails-i značajno sastoje od aluminijum oksida. Aluminijum je uobičajna komponenta pepela uglja. Kako smo saznali od doktora Herndona i Whiteside, ove čestice mogu takođe biti nano veličine.

Aluminijumske nanočestice su gadna stvar. List sa sigurnosnim podacima o materijalu (MSDS) koji je izradio US Research Nanomaterials, Inc. kaže da oni mogu uzrokovati: respiratorne probleme, iritaciju kože, iritaciju očiju, tumore, Alchajmerovu bolest, plućne bolesti, neoplazme i želudačne ili crevne poremećaje. Ovaj MSDS takođe navodi da bi ljudi koji dolaze u kontakt sa nanočesticama aluminijuma trebali nositi gas maske i potpuno zaštitno, nepropusno odelo.

U dokumentu iz 2016. pod naslovom “Procena direktnih uticaja upravljanja solarnim zračenjem na rad i zdravlje ljudi na zdravlje sa stratosferskim aerosolima”(“Assessing the Direct Occupational and Public Health Impacts of Solar Radiation Management with Stratospheric Aerosols”) kaže se da će aluminijumski aerosol ciljati na ove telesne sisteme: respiratorni, kardiovaskularni, hematološki (krv), mišićno -koštani (mišići i kosti), endokrini (žlezde) ), imunološke i neurološke (mozak). Takođe kažu da izloženost malim atmosferskim česticama aluminijuma može uzrokovati rak pa čak i smrt.

Slučajno, se čini, da je zračna baza Wright-Patterson proučavala biološke uticaje aerosol aluminijuma. U martu 2001. godine, Istraživačka laboratorija avio snaga u Wright-Patterson-u objavila je studiju pod nazivom „In vitro toksičnost aluminijumskih nanočestica u alveolarnim makrofagima pacova“( “In Vitro Toxicity of Aluminum Nanoparticles in Rat Alveolar Macrophages”). Naučnici su izložili pacove česticama aluminijum oksida nano-veličine u vazduhu. Autori su zaključili:

„Nanočestice aluminijum-oksida pokazale su značajnu toksičnost nakon 96 i 144 sati nakon izlaganja visokim dozama (100 i 250 µg/ml). Nanočestice aluminijuma su takođe pokazale blagu toksičnost nakon 24 sata pri visokim dozama (100 i 250 mg/ml). Kada su ove ćelije dozirane na nižim netoksičnim nivoima (25 mg/ml), Al 50, 80, 120 nm izazvao je značajno smanjenje fagocitoze. Čak i pri dozi od samo 5 mg/ml Al 50 nm i dalje je uzrokovalo značajno smanjenje. Nijedna od ovih nanočestica nije izazvala indukciju azot-oksida, TNF-alfa ili MIP-2, važnih komponenti u upalnim odgovorima. Ukratko, na osnovu održivosti izgleda da su nanočestice aluminijuma malo toksične za alveolarne makrofage pacova. Međutim, došlo je do značajnog smanjenja fagocitne funkcije makrofaga. ”

Drugim rečima, otkrili su da su čak i pri malim dozama pacovi naterani da udišu sitne aluminijumske čestice, što im je uništilo njihova pluća. Izazvani nedostatak fagocita znači da imunološki sistem pacova (posebno u plućima) nije mogao da se izbori sa invazijom štetnih organizama.

„In vitro toksičnost nanočestica aluminijuma u ​​alveolarnim makrofagima pacova“ bila je samo jedna od niza studija koje je Wright-Patterson uradio u vezi sa izloženošću aluminijumskim nanočesticama. Wright-Patterson je takođe napravio studiju iz 2010. pod nazivom „Nanosized Aluminium Altered Immune Function“ u kojoj su otkrili da inhalacione aluminijumske nanočestice narušavaju imuni sistem čoveka. Autori su ponovo primetili da nanočestice imaju štetne zdravstvene efekte od čestica veće veličine. Zanimljivo je da „Nanosized Aluminium Altered Immune Function“ takođe navodi da smo skloni udisanju aluminijumskih nanočestica jer se koriste u mlaznim gorivima. Ove informacije predstavljaju još jedan slučaj za mlazna goriva sa aluminijumskim šiljcima. Sve ovo je izuzetno zanimljivo ako se uzme u obzir učešće Wright-Patterson-a u projektu Novi Menhetn.

Dokument iz 2009. godine pod naslovom „Proizvedene nanočestice aluminijum-oksida smanjuju ekspresiju proteina uskog spoja u moždanoj vaskulaturi“ otkrio je da, usled smrti moždanih ćelija, izloženost aluminijumu može izazvati: Alchajmerovu bolest, moždani udar, reperfuziju, hipoksiju, mitohondrijalnu bolest i opštu vaskularnu disfunkciju.

U radu iz 2012. godine koji je napisao jedan od najboljih svetskih neurohirurga (sada u penziji), mnoge neurološke bolesti povezane su sa izloženošću aluminijumom. “Imunoekscitotoksičnost izazvana aluminijumom kod Russell Blaylock-a u neurorazvojnim i neurodegenerativnim poremećajima” pronađena je veza između izloženosti aluminijuma i: Alchajmerove, Parkinsonove, Huntingtonove, Pick-ove bolesti, kod HIV demencije, multiple-skleroze, virusne encefalopatije, hronične traumatske encefalopatije (ALE), lateralne encefalopatije (ALE), lateralne (encefalopatije) i kasne (encefalopatije), hronične traumatske encefalopatije (ALE), lateralne encefalopatije (hronične traumatske encefalopatije, hronične traumatske encefalopatije, hronične traumatske imunološke bolesti) bolesti. U ovom radu, dr. Blaylock je također otkrio da je izloženost aluminijumu povezana sa: oslabljenom kognitivom, lošom memorijom, oslabljenim učenjem, slabom pažnjom, društvenim povlačenjem, razdražljivošću, smanjenim unosom hrane i vode i depresijom. I ne samo to, već dr. Blaylock ovde citira drugi rad koji pokazuje kako izuzetno male čestice aluminijuma poput onih koje se koriste u današnjem projektu New Manhattan mogu pojačati štetne zdravstvene reakcije.

Doktor Blaylock nam je pružio neke impresivne dokaze o uzročnoj vezi između chemtrails-a i Alchajmerove bolesti ovde. Govori nam da nanočestice aluminijuma koje stalno udišemo prenose direktno u deo mozga koji je prvo pogođen Alchajmerovom bolešću. 28. Marta 2013. dr. Blaylock je gostovao na radio programu Linderman Unleashed. Domaćin ga je pitao kako je postao svestan chemtrails-a, a dr. Blaylock je rekao sledeće:

Dr. Russell Blaylock, dr. Med

„Pa, znate, veza je bio aluminijum u vakcinama. Napisao sam nekoliko članaka o efektima pomoćnih sredstava u vakcinama, uključujući efekat žive i aluminijuma.”

“Zatim sam pronašao neke članke o chemtrails-ima i mnogo se pričalo o tome i nisam bio previše siguran je li to istina ili ne, jer smo ih u mojoj državi retko viđali. Ali kad sam počeo tražiti po Internetu, video bih ova stanja u kojima su postojali ti krucijalni uzorci i bili su to vrlo mali uzorci, geometrijski oblici gde je bilo vidljivo da se radi o namenskom pokrivanju atmosfere, ti uzorci i linije su bile tako dugačke. Pa, znate, počinjemo ih primećivati, i dok ih gledam, oni idu od horizonta do horizonta. Pa, znate, bio sam živ dovoljno dugo da znam da mlaznjaci to nikada nisu činili u prošlosti i vidim isti efekat sada gde se ukrštaju; to je očigledan obrazac.”

“I tako sam pogledao literaturu, neke izveštaje i video zapise na YouTube-u, a oni su rekli da je jedan od sastojaka, aluminijum. Pa, dosta sam pisao i istraživao o učinku aerosoliziranih hemikalija u nosu kada ih udišete. Ono što smo znali je da te čestice putuju duž olfaktornih živaca koji su živci mirisa u nosu. I putuje direktno do dela mozga koji ima veze sa pamćenjem i emocijama; hipokampus, interlinalno područje i prefrontalni korteks. I da, možete pratiti ove hemikalije koje putuju duž tog živca i talože se u ovom području mozga.”

“Druga stvar koja je bila poznata je da ako aerosolizirate aluminijum, to je jedan od metala koji vrlo lako prolazi duž ove staze i ide direktno u mozak. Tako zaobilazi krvno-moždanu barijeru i tamo se akumulira. Pa, ako to radite kod životinja, to uzrokuje lezije ili oštećenja u tom području mozga i životinja će početi pokazivati promene u pamćenju i učenju te emocionalne promjene.”

„Kada pogledamo ljude koji imaju Alchajmerovu bolest, ironično je da je najveća koncentracija aluminijuma u mozgu ta ista ulazna tačka; ono što se naziva interlinarni korteks. I nivoi se nastavljaju akumulirati. Dakle, imamo uverljive dokaze da će samo aerosol aluminijuma ući u mozak i prouzrokovati oštećenje tog kritičnog područja mozga.”
Postoji mnogo drugih vrlo verodostojnih dokaza koji povezuju izloženost aluminijuma. Ako želite više informacija, pretražite izraz „toksičnost aluminijuma.“( aluminum toxicity )

Barijum

Rezultati ispitivanja uzoraka kišnice iz celog sveta dosledno pokazuju i barijum, a barijum takođe može biti sastavni deo pepela uglja. Barijum je visoko toksičan. Bezbednosni listovi o barijumskom materijalu (MSDS) koji su lako dostupni na Internetu obavestiće vas da je barijum izuzetno opasan u slučaju udisanja. Ozbiljno izlaganje barijumu može izazvati oštećenje pluća, gušenje, nesvesticu i smrt. Mnogi drugi MSDS -i sa barijum-oksidom nastavljaju se i nastavljaju na sličan način. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) kažu da barijum-oksid burno reaguje sa vodom, dok atmosfera ima puno vode u sebi, a naše telo se uglavnom sastoji od vode. Moj naučni savetnik kaže da su barijum-titanat i barijum-sulfat korišćeni i u atmosferskim disperzijama.

IDE POSAO?! PFIZER I MODERNA POVEĆAVAJU CENE SVOJIH VAKCINA PROTIV COVID-a 19

Gore pomenuti dokument „Procena direktnih uticaja upravljanja solarnim zračenjem na zdravlje i zdravlje ljudi na radnom mestu i aerosolima sa stratosferom“(“Assessing the Direct Occupational and Public Health Impacts of Solar Radiation Management with Stratospheric Aerosols”) kaže da jedinjenja barijuma koja se koriste kao atmosferski sprejevi ciljaju ove telesne sisteme čoveka: respiratorni, gastrointestinalni, mišićno-koštani, bubrežni, metabolički i neurološki. Takođe kažu da jedinjenja barijuma koje raspršuju avioni u okviru programa geoinženjeringa mogu izazvati smrt.

Stroncijum

Rezultati ispitivanja uzoraka kišnice, kao i drugi, kao što su rezultati ispitivanja uzorka ambijentalnog vazduha koje je prikupio dr Herndon, takođe pokazuju prisustvo stroncijuma. Stroncijum može biti sastavni deo pepela iz uglja. Nije iznenađujuće, ali, poput aluminijuma i barijuma, stroncijum je takođe veoma otrovan.

„Udisanje može rezultirati grčem, upalom i edemom grkljana i bronhija, hemijskim pneumonitisom i plućnim edemom. Materijal je izuzetno destruktivan za tkivo sluzokože i gornjih disajnih puteva, očiju i kožu.”

Živa

Dr. J. Marvin Herndon izradio je rad u decembru 2017. rad u koautorstvu sa dr. Mark Whiteside-om, u kojem autori posebno pišu o uticaju žive na ljudsko zdravlje. Odavno je dobro poznato da je živa jedna od najotrovnijih supstanci na planeti, a sada znamo da je živa uobičajeni sastojak pepela ugljenika koji trenutno raspršuje megaton. Autori pišu:

„Uprkos pojačanim propisima o emisiji žive, živa koja se meri u kišnici raste. Budući da je poznato da gornja troposfera sadrži oksidovanu živu vezanu za čestice, verovatno je da je prikriveni aerosolizovani leteći pepeo od uglja raspršen u ovaj region glavni izvor zagađenja živom. Živa utiče na više sistema u telu, potencijalno izazivajući neurološke, kardiovaskularne, genitourinarne, reproduktivne, imunološke, pa čak i genetske bolesti.”

O piscu ovog dela: Peter A. Kirby je istraživač, pisac i aktivista iz San Rafaela, Kalifornija. Njegova knjiga Chemtrails Exposed: New Manhattan Project koji je sada dostupan isamo preko Amazon-a. Njegovoa web stranica PeterAKirby.com.

Izdvojili smo za vas samo mali delić ove opširne istraživačke knjige i izdvojenih delova iz nje.. Ko želi da se pozabavi ovoj temi dublje od ovog članka, može to uraditi putem ovih linkova –

ClimateViewer.com , GeoengineeringWatch.org , NoGeoingegneria.com , StopSprayingCalifornia.com , ChemSky.org
NuclearPlanet.com , GlobalSkyWatch.com , ChemtrailsProject.com , ChemtrailsProjectUK.com , ChemtrailSafety.com

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Nulta Tačka/ActivistPost