Sve vesti Svet

STUDIJA OTKRIVA MOGUĆU POVEZANOST ANTIBIOTIKA SA POREMEĆAJIMA MOZGA

Antibiotici mogu uticati na razvoj mozga ako su se puno koristili u ranoj fazi života(tj. kod beba i male dece).

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Izlaganje antibioticima na plod u materici ili nakon rođenja deteta moglo bi dovesti do poremećaja mozga u kasnijem detinjstvu, kažu istraživač sa Rutgers-a( Rutgers University NY ).

Oni veruju, da je izlaganje antibioticima u ranoj mladosti moglo da utiče na razvoj ljudskog mozga u područjima koji su odgovorni za kongnitivne i emocionalne funkcije.

Laboratorijska studija, objavljena u časopisu iScience, sugeriše da penicilin menja mikrobiom, bilione korisnih mikroorganizama koji žive u i na našim telima, kao i ekspresiju gena, koja omogućava stanicama da odgovore na promenjivo okruženje, u ključnim područjima mozak u razvoju. Nalazi ukazuju na smanjenje široko rasprostranjene upotrebe antibiotika ili korišćenje alternativa kada je to moguće kako bi se sprečili problemi sa neuro-razvojem.

KRENULI NA DECU! KON: ,,VAKCINISANI DA IDU U ŠKOLU, NEVAKCINISANI ONLINE, ODVAJANJE JE LOGIČNO”

Penicilin i srodni lekovi (poput ampicilina i amoksicilina) su najčešće korišćeni antibiotici kod dece u svetu. U Sjedinjenim Državama prosečno dete prima skoro tri kure antibiotika pre navršene druge godine života. Slične ili veće stope izloženosti javljaju se u mnogim drugim zemljama.

„Naš prethodni rad pokazao je da izlaganje mladih životinja antibioticima menja njihov metabolizam i imunitet.

Treći važan razvoj u ranom životu uključuje mozak. Ova studija je preliminarna, ali pokazuje korelaciju između promene mikrobioma i promena u mozgu koje treba dodatno istražiti “, rekao je vodeći autor Martin Blaser, direktor Centra za naprednu biotehnologiju i medicinu na Rutgersu( Rutgers University ).

Studija je uporedila miševe koji su bili izloženi niskim dozama penicilina još u materici ili neposredno nakon rođenja sa miševima koji nisu bili izloženi. Otkrili su da su miševi kojima je davan penicilin doživeli su značajne promene u crevnoj mikrobioti i promenili ekspresiju gena u čeonom korteksu i amigdali, dva ključna područja u mozgu odgovorna za razvoj pamćenja, kao i reakcije na strah i stres.

Sve veći broj dokaza povezuje pojave sa crevima i signalizacijom do mozga, polje istraživanja poznato kao “osovina creva-mozak”. Ako je ovaj put poremećen, to može dovesti do trajnih promena u strukturi i funkciji mozga i moguće dovesti do neuropsihijatrijskih ili neurodegenerativnih poremećaja u kasnijem detinjstvu ili kod starijih.

“Rani život je kritičan period za neurorazvoj”, rekao je Blaser. “Poslednjih decenija došlo je do porasta učestalosti neurorazvojnih poremećaja u detinjstvu, uključujući poremećaj iz spektra autizma, poremećaj pažnje/hiperaktivnost i poteškoće u učenju. Iako su povećana svest i dijagnoza verovtno doprinela faktorima, poremećaji u ekspresiji cerebralnih gena u ranom razvoju također mogu biti odgovorni. ”

Potrebne su buduće studije kako bi se utvrdilo utiču li antibiotici direktno na razvoj mozga ili molekuli iz mikrobioma koji putuju u mozak ometaju aktivnost gena i uzrokuju kognitivne deficite.

Referenca: „Učinci izloženosti penicilinu u ranom životu na crevni mikrobiom i ekspresiju gena frontalnog korteksa i amigdale“(Effects of early-life penicillin exposure on the gut microbiome and frontal cortex and amygdala gene expression); autori: Angelina Volkova, Kelly Ruggles, Anjelique Schulfer, Zhan Gao, Stephen D. Ginsberg i Martin J. Blaser, 15. Jul 2021., iScience .

Studija je sprovedena zajedno sa Zhan Gao i Rutgersovoj i Blaserovoj bivšoj studentici Anjelique Schulfer, kao i Angelinom Volkovom, Kelly Ruggles i Stephenom Ginsbergom na Univerzitetu New York, koje su imali važnu ulogu u ovom zajedničkom projektu Univerziteta Rutgers-New York.

UKOLIKO ŽELITE DA DOĐETE DO SLOBODNIH, PROVERENIH I ZABRANJENIH INFORMACIJA, PRATITE REDAKCIJU NULTE TAČKE NA TELEGRAMU – ,,Nulta Tačka – Telegram kanal”

Nulta Tačka/SciTechDaily

O uredniku

Elena Čakar